Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bio-energiedag Oost-Nederland, 30 oktober 2014

 
 
Bio-energie: Duurzaam verkregen, lokaal inzetbaar
 
 
Op 30 oktober vindt de Bio-energiedag Oost-Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Bio-energie: Duurzaam verkregen, lokaal inzetbaar”.
 
Op de Bio-energiedag zullen sprekers ingaan op de belangrijkste mijlpalen die zijn behaald en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bio-energie productie en innovatie. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van bio-energie, financiering, biobased economy en de bouw van de pyrolyse fabriek. Verder zijn er parallelsessies over (a) lokale energie (b) vergisting en (c) onderzoek en projectfinanciering.
 
De Bio-energiedag richt zich op markt- en overheidspartijen die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen op het gebied van bio-energie en die geïnteresseerd zijn in wat bedrijven en instellingen in Oost-Nederland te bieden hebben op dit terrein.
 
Dit jaar is er wederom ruimte voor het bezoeken van bio-energie installaties in de ochtend.
 
Datum                     30 oktober 2014
Ontvangst                 vanaf 9:00 u voor excursies  Excursies       10:00 – 12:00 u.  Hoofdprogramma 12.00 – 17.00 u.
Locatie                     Provinciehuis Zwolle
Organisatie             Bio-energiecluster Oost-Nederland
Gastheer                 Provincie Overijssel
Contact
> Informatie      Frans Feil,  coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
Astrid Pap,  A.Pap-Schwieger@overijssel.nl
> Aanmelding    info@bioenergieclusteroostnederland.nl
Onder vermelding van naam, organisatie en voorkeur excursie en parallelsessie
Deelnemers            maximaal 150 voor hoofdprogramma, 50 per excursie
Toegang                  gratis