Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Stand van zaken SDE+ op 9 oktober 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 9 oktober 2014, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.
Voor de SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De beoordeling van deze projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking. Van de aanvragen tot 9 oktober 2014, 17.00 uur zijn 157 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd. Hiermee is € 491 miljoen van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten toegekend.
Dit overzicht wordt iedere 2 weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de bijlage.