Is deze e-mail van Multifunctionele Landbouw (MFLnet) niet goed zichtbaar, klik dan hier voor de online versie.
  NIEUWS Februari 2014
 
Boekje voor nieuwe wegen agrarische kinderopvang

“Het boekje helpt een weg te zoeken in de zorgwereld. Om samen te werken met basisscholen is nog veel meer nodig. Basisscholen zijn vooral bezig met overleven en daar past eigen kinderopvang en VVE bij. Maar kinderopvang en VVE kunnen wel eens een grote meerwaarde zijn voor kinderen die op een boerderij opgevangen worden met het pedagogisch beleid dat wij vanuit de VAK hebben. Vooral het ervaringsgericht leren past precies op een boerderij", aldus Jan van Esch, ondernemer in agrarische kinderopvang in Oisterwijk, Brabant. 

  » Lees verder
 
Relaties tussen zorgboeren en gemeenten versterkt

Ook al is er veel onduidelijkheid over wanneer en hoe gemeenten de verantwoordelijkheid voor zorgtaken van het rijk overnemen, zorgboeren zijn zich volop aan het voorbereiden op het nieuwe tijdperk. Nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden zitten aan tafel met beleidsambtenaren van gemeenten. „We hebben in elk geval vertrouwen gekweekt”, zegt zorgboerin Annerie Janssen van zorgboerderij De Haam uit Veulen (Limburg).

  » Lees verder
 
Crowdfunding geschikt voor de boerderij

Een nieuwe schuur, aankoop van een stuk grond of de aanschaf van dieren: boeren hebben regelmatig geld nodig om te investeren. Geld lenen bij de bank is een manier, maar soms is dit lastig en zijn er meer voordelen te behalen via crowdfunding. Dat betekent meer werk, maar vaak ook meer betrokkenheid: “Het hele proces heeft enthousiasme en binding opgeleverd”, zegt tuinder Henk Wansink van De Meander in de nieuwe brochure Crowdfunding op de boerderij.

  » Lees verder
 
Smaakregio Noord-Limburg streeft naar 7x24 uurs opening

Bedrijven in de kop van Noord-Limburg hebben de handen ineen geslagen om de smaak attractie van Nederland te worden. Twintig bedrijven in landbouw, recreatie en horeca profileren zich onder de naam Smaakparels. “Nu is vooral de uitdaging: starten en groeien naar de behoefte van de gasten”, zegt Linette Mak van organiserend samenwerkingsverband Landwaard.

  » Lees verder
 
Plattelandstoerisme in Nederland heeft groeikans

Meer dan de helft van de Nederlanders is positief over plattelandstoerisme, terwijl maar slechts eenderde recentelijk (binnen vijf jaar) op de boerderij is geweest. Dit blijkt uit consumentenonderzoek onder 995 respondenten van Wageningen UR. “Er zit dus nog groeipotentie”, aldus onderzoeker Marcel Vijn. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Potentie plattelandstoerisme in Nederland.

  » Lees verder
 
Cijfers boerderijwinkel te vergelijken met collega’s

Een groep landwinkels heeft haar financiële gegevens zodanig in beeld gebracht, dat de gemiddelde kengetallen bruikbaar zijn voor onderlinge vergelijking. “ Als ondernemer moet je proberen je winkelexploitatie in beeld te krijgen. Posten moet je splitsen en meten naar opbrengsten en kosten, zoals je winkel en je groothandelsfunctie. De tool is een goed hulpmiddel om te beginnen”, zegt Peter Weenink, boerderijwinkelexploitant en mede-ontwikkelaar.

  » Lees verder
 
Friesemerencampings.nl: kleinschalig samenwerken voor specifieke doelgroep

Samenwerken met concurrenten; om een goed samenwerkingsverband op te zetten, heb je durf nodig. De ondernemers die deelnemen aan de site ‘Friesemerencampings.nl’ zien de meerwaarde van elkaar wat gunnen. Met zeven kleine boerderij- en natuurcampings langs het Friese watersportgebied brengt de website de regionale markt in beeld voor een specifieke doelgroep.

  » Lees verder
 
Samenwerken op grote schaal nodig voor geslaagd gebiedsevenement

“Bedrijven en organisaties werken veelal langs elkaar heen en zien elkaar als concurrenten als het gaat om subsidiegeld voor evenementen. Dat is erg jammer, want alleen door de handen ineen te slaan kan iets echt groot en succesvol worden”, zegt Wim Hoezen. Samenwerken  is volgens hem geen optellen maar vermenigvuldigen. Hij begeleidt honderd ondernemers van de Stichting Maasmeanders in hun ambities de streek op de kaart te zetten. Ongeveer eenderde heeft een verbreed landbouwbedrijf.

  » Lees verder
 
Seizoensopeningen brengen nieuwe klanten op het erf

Open dagen, zeker in de lente, zijn een mooie aftrap voor een nieuw seizoen. Ondernemers die streekproducten verkopen of aan recreatie doen, trekken zo ieder jaar nieuwe mensen naar het erf. Het werven begint bij eigen klanten, maar “mensen nemen altijd weer iemand mee”, zegt Lies Ansems van kaasboerderij De Ruurhoeve uit Hoogeloon.

  » Lees verder
 
Goed om te weten

Over zeugen, zonnepanelen en zorgboerderijen: Het Aardappelkanaal van Tjitske Ypma  op The Post Online Magazine geeft u voor € 2,69 per maand interessante artikelen en reportages over multifunctionele landbouw en duurzaamheid. Nieuwe journalistiek voor een digitaal publiek! Word ook lid.

Verenigingen ontvangen op de boerderij. Een doelgroep met marktkansen voor plattelandstoerisme laat zien wat recreatieve ondernemers met verenigingen kunnen en hoe ze het moeten aanpakken.

Het rapport Perspectief voor een regionala georiënteerd groentebedrijf. Bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan laat zien dat regionaal afzetten kan lonen, zeker vanaf een gemengd akkerbouw/tuinbouwbedrijf.

»   14 juni 2014, Open dag Verenigde Agrarische Kinderopvang
»   11 maart en verder, IVN organiseert onder de naam Ambassadeurs van het Landschap cursussen over de waarden van gebieden. Ook interessant voor ondernemers die er opereren. Klik hier voor informatie en data. 
WebsiteContact | Aanmelden | Afmelden