Is deze e-mail van Multifunctionele Landbouw (MFLnet) niet goed zichtbaar, klik dan hier voor de online versie.
  NIEUWS Oktober 2012
 
Multifunctionelelandbouw.net: een nieuw netwerk voor iedereen

Multifunctionelelandbouw.NET is de opvolger van multifunctionelelandbouw.nl - de website van de inmiddels opgeheven Taskforce Multifunctionele Landbouw - en wordt gedragen door LTO Noord en LLTB. Multifunctionelelandbouw.NET bundelt de informatieve brochures en biedt een interactief medium voor samenwerkingsverbanden die de laatste jaren zijn ontstaan. Ondernemers in zorglandbouw, recreatie, educatie, kinderopvang, natuurbeheer en streekproducten kunnen er informatie en elkaar vinden. Kennis delen en samenwerken stuwt de sector vooruit.

  » Lees verder
 
  NETmentoren stellen zich voor
 
Coördinator en NETmentor
Noen Lambers-Jukema

,,Als NETmentor en coördinator van multifunctionelelandbouw.NET wil ik vanuit Projecten LTO Noord graag een bijdrage leveren aan het uitbouwen van kennis, expertise en netwerken binnen de multifunctionele landbouw. Onze ambitie is dat Multifunctionelelandbouw.NET hét (digitale) ondernemersnetwerk voor informatie- en kennisuitwisseling in de multifunctionele landbouw wordt. Het principe is: van, voor en door ondernemers. Daarbij kunnen ook projectorganisaties, kennisinstellingen en ketenpartijen aansluiten. We hebben hard gewerkt aan de totstandkoming, en horen graag uw op- of aanmerkingen. We zullen blijven werken aan een goed functionerend digitaal medium.”

 
NETmentor Daniël de Jong

,,Ik ben onderzoeker PlattelandInnovatie bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Als onderzoeker word ik enthousiast van het samen met ondernemers en andere experts opbouwen van kennis. Nog leuker is het als die kennis ook ‘echt’ gebruikt wordt door ondernemers in de multifunctionele landbouw.”

 
NETmentor Anton Winkelmolen

,,Ik ben projectleider bij Arvalis in de provincie Limburg. Ik help (plattelands)projecten in de multifunctionele landbouw. Ik adviseer bijvoorbeeld agrarische ondernemers die met agrotoerisme willen beginnen of bezig zijn met eigen afzetconcepten voor land- en tuinbouwproducten. Als NETmentor van multifunctionelelandbouwNET ga ik graag actief aan de slag met ideeën die uit de sector worden aangedragen!”

  » Lees verder
 
Kennis en innovatie agenda's multifunctionele landbouw vastgesteld

De Taskforce Multifunctionele Landbouw bestaat niet meer, maar de multifunctionele landbouw ontwikkelt volop verder. Daar komen regelmatig kennis en onderzoeksvragen bij kijken. Zoals: hoe kan het aanbod in boerderij educatie beter aansluiten op de vraag? En hoe kan de kracht van de landbouw in de landbouwzorg worden geborgd? Dit soort vragen zijn in workshops met belangenbehartigers en ondernemers geïnventariseerd en door de sector, in samenwerking met  Wageningen UR , ingediend als onderzoeks- en innovatieprogramma bij de topsector Agro en Food.

  » Lees verder
 
Brochure helpt ondernemers bij gebruik social media

De brochure ‘Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf’ geeft luchtig in twintig pagina’s een overzicht van sociale media en wat je daar als ondernemer mee kunt. Elk hoofdstuk is voorzien van tips&tricks en ondernemers geven praktische voorbeelden. Ook staat er een handig overzicht van alle sociale media in. De brochure wordt verspreid via de LTO´s en is hieronder te downloaden.

  » Download
 
Educatieboerderijen beter vindbaar met GroenGelinkt

Vanaf nu zijn met één druk op de knop alle educatieboerderijen van ‘Met de Klas de Boer op’ te vinden via GroenGelinkt, het landelijke zoek- en informatiesysteem voor natuur- en milieueducatie(NME). Bouwe Metz, communicatieadviseur van Met de Klas de Boer op: ,,Door de samenwerking met GroenGelinkt kunnen we onze educatieboerderijen nog beter zichtbaar en vindbaar maken. We hopen dat we nog meer leerlingen mogen ontvangen op de boerderij en hen laten ervaren waar hun eten vandaan komt.”

  » Lees verder
 
Kansen voor krimpregio's

De vergrijzing in Nederland zal grote gevolgen hebben voor het platteland. Veel regio’s kampen met een bevolkingskrimp, waardoor voorzieningen niet in stand gehouden kunnen worden. Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben voor de sectoren landbouw en recreatie in kaart gebracht hoe deze sectoren reageren op de bevolkingsafname. Wat blijkt: de krimp biedt kansen en nieuwe uitdagingen voor multifunctionele landbouw.

  » Lees verder
 
Vergaderen bij de boer kan aansluiten bij MKB

Vergaderen bij de boer heeft iets bijzonders: in een groene, ondernemende omgeving komen mensen op inspiratie. Toch zijn er maar weinig bedrijven die dit soort vergaderlocaties weten te vinden. Studenten van de Hoge Hotelschool Maastricht gaan de komende maanden samen met de LLTB en ondernemers uitzoeken hoe dit kan.

  » Lees verder
 
Praktijktraining natuur- en landschapsbeheer maakt onderscheid

Hoe ontwikkel je botanisch grasland? En hoe richt je een landschap diervriendelijk in? Welke oppervlaktes zijn nodig voor een bepaalde diersoort en hoe intensief mag land begraasd worden door vee? Niet iedere agrarisch natuurbeheerder weet dit. Een groep Limburgse boeren is daarom druk bezig met een praktijktraining natuur- en landschapsbeheer.

  » Lees verder
 
Met Boergondisch Feestmaal zet je je bedrijf in de spotlights

Een chefkok in de wei, dineren in een stal bij kaarslicht en uitkijken over de akkers waar de groente vandaan komt die nu op je bord ligt. Dat is het Boergondisch Feestmaal, een initiatief van Van Eigen Erf en het netwerk Biologische Informatiecentra om bewuste klanten aan te laten schuiven bij de boer aan tafel. Lekker voor de klant en goed voor de boer. Het levert promotie en een zakcentje op.

  » Lees verder
 
Goed om te weten

Insturen nieuws- en agenda items voor een volgende nieuwsbrief.

Handig overzicht van verdienmodellen in boerderij-educatie.

Veel interessante brochures (over educatie, streekproducten, kinderopvang, recreatie, natuurbeheer of zorglandbouw) nu te vinden op MultifunctioneleLandbouw.NET onder het tabblad documenten.

Er is een nieuw rapport verschenen over 'Bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw'

»   Dinsdag 13 november: Dag van de Zorglandbouw Den Bosch, ZLTO. (alleen voor ZLTO leden)
»   Maandag 19 november Milheeze: Netwerk plattelandstoerisme Brabant (ook voor niet ZLTO leden)
»   Dinsdag 27 november, Den Bosch: Verbetering van gezondheid in de regio. Aandachtspunt: antibioticagebruik
»   Donderdag 6 december, Bunschoten: Netwerkdag Multifunctionele Landbouw  LTO Noord (ook voor niet LTO-Noord leden)
WebsiteContact | Aanmelden | Afmelden