Is deze e-mail van Multifunctionele Landbouw (MFLnet) niet goed zichtbaar, klik dan hier voor de online versie.
  NIEUWS Januari 2013
 
Succesvol samenwerken

Familiebedrijven zijn succesvoller en komen doorgaans beter door tijden van crisis. Toch vraagt het werken met familieleden om andere vaardigheden dan werken met reguliere medewerkers. In een multifunctioneel landbouwbedrijf ligt het vaak nog complexer. Wageningen UR onderzocht het multifunctionele familiebedrijf. Waarin ligt het succes, hoe scheid je werk en privé en hoe werk je het beste samen?

  » Lees verder
 
Het platteland draait door | dag van het plattelandstoerisme

Het platteland draait door, rondom dit thema vindt op 12 februari de derde editie van de Dag van het Plattelandstoerisme plaats. De initiatiefnemers willen laten zien dat de sector volop in beweging is en dat het nu meer dan ooit gaat om puur ondernemerschap, professionaliteit en het aansluiten op de wensen van de kritische consument.

  » Lees verder
 
Financiering MFL onderneming

Door de voortdurende economische crisis is het voor agrarische bedrijven lastig om hun bedrijfsactiviteiten te financieren bij een bank. Vooral voor melkveehouders is en wordt het moeilijker om passende financiering te krijgen. Hoe zit dat met multifunctionele landbouw? Waar moet een ondernemer rekening mee houden bij het financieren van een tweede tak?

  » Lees verder
 
Vrijwilligers goed geregeld

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligers zijn niet bij u in dienst, maar zijn vaak wel onmisbaar. Het is dus heel belangrijk om goede afspraken te maken, wat mag u van elkaar verwachten en hoe zet u dat op papier? Multifunctionelelandbouw.net heeft hiervoor een aantal handige publicaties online gezet.

  » Lees verder
 
Kansen voor toeristische sector in Noord-Nederland

De Kamer van Koophandel heeft onderzoek gedaan naar de marktkansen voor internationaal toerisme in Noord-Nederland. Het rapport geeft aan dat Noord-Nederland in potentie veel te bieden heeft aan de toeristen uit verder weg gelegen marktlanden zoals Schotland, Italië, Frankrijk, Spanje en zelfs Rusland.

  » Lees verder
 
Onderwijsdag Multifunctionele Landbouw

Op 23 mei vindt van 10.00 tot 15.00 uur in Oldebroek (bij Zwolle) de derde Onderwijsdag van het GKC Programmateam Multifunctionele Landbouw plaats. Docenten van alle niveaus uit het groene onderwijs zijn van harte welkom om zich te laten inspireren om hun leerlingen en studenten ook deze ondernemersrichting te laten zien.

  » Lees verder
 
Zorg zoekt boer – Samenwerkingsverband sterke partner voor gemeente

Voor zorgboeren zal er de komende jaren flink wat gaan veranderen. Vanaf 2015 zijn zij vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor financiering volledig aangewezen op de gemeente. Velen van hen hebben daarom nu al de handen ineengeslagen en zoeken actieve samenwerkingsverbanden met lokale overheden én met elkaar.

  » Lees verder
 
Goed om te weten

Boerderijeducatie in Engeland - Nuttige documenten voor boeren die scholen ontvangen op hun bedrijf en een aantal interessante filmpjes

Samen thuisverkoop opstarten.

Binnenkort beschikbaar: brochure 'Samen Ondernemen'

De netwerkbijeenkomst van de vakgroep multifunctionele landbouw LTO Noord heeft plaats gevonden, klik hier voor een verslag.

»   Dinsdag 12 februari: Dag van het Plattelandstoerisme, Oldebroek
»   Donderdag 23 mei: Onderwijsdag Multifunctionele Landbouw, Oldebroek
WebsiteContact | Aanmelden | Afmelden