Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

3,4 miljard euro aan aanvragen: SDE+ bijna uitgeput

De aanvragen voor de SDE+ gaan dit jaar hard. Sinds de opening van de regeling op 31 maart 2015 zijn er in totaal 215 aanvragen gedaan met een totaalwaarde van ruim 3,4 miljard euro. Mochten al deze aanvragen gehonoreerd worden, dan is de SDE+ voor het jaar 2015 al bijna vergeven.
 
De laatste twee weken is er voor een bedrag van ruim 1,9 miljard euro aan aanvragen binnengekomen voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en WKK en hernieuwbaar gas. Ter vergelijking, in het jaar 2014 bedroeg het aantal inschrijvingen begin juli nog geen 500 miljoen euro.
 

Overzicht SDE+regeling mei 2015

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 21 mei 2015 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en WKK en hernieuwbaar gas. De tabel toont het aantal ingediende aanvragen en het maximaal aangevraagde budget. Dit is een bruto bedrag. De aanvragen worden momenteel beoordeeld. Hierdoor kan weer budget beschikbaar komen, omdat er bijvoorbeeld aanvragen (gedeeltelijk) worden afgewezen. Ook kan er budget vrijkomen, omdat bepaalde projecten geen doorgang vinden.
Tabel SDE+ 2015
Momenteel zijn er nog geen beschikkingen gestuurd. Zodra er positieve beschikkingen zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend in het overzicht weergegeven.
Download voor een gedetailleerd overzicht het bestand ‘tabellen stand van zaken SDE+ 2015 – 21 mei’ (in PDF-formaat).
Bron: RVO.nl