Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aanpassing stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

De huidige stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ wordt verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. In juni besluiten Gedeputeerde Staten van elke provincie over de gewenste aanpassingen van de stimuleringsmaatregel in hun provincie.

De stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Wanneer de besluitvorming in alle provincies gereed is, dan bespreken staatssecretaris Mansveld en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over aanpassing van het convenant.
Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Bovendien versoepelen de provincies de eisen voor de subsidieaanvraag en verhogen zij het subsidiebedrag.
 
Wat gaat er veranderen?
Door een werkgroep van het IPO (Interprovinciaal Overleg) is een aangepaste ontwerpregeling opgesteld. Elke provincie kan hier elementen aan toevoegen of uit weglaten. De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen:
• Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak
• Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
• Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015
Meer lezen