Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen willen gezamenlijk de landbouw in de Veenkoloniën versterken. Daarom hebben ze het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020  (PDF PDF-bestand, 7 MB)opgesteld. De hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2014-2020) zorgt ook voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Met het innovatieprogramma willen deze organisaties bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een duurzame en sterke sector is.

Innovatieprojecten

Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 is gericht op de overgang naar een duurzame en 'groene' landbouw in de Veenkoloniën. Hiervoor zijn maatregelen nodig op het gebied van natuur, milieu en biologische verscheidenheid (biodiversiteit). In 2013 zijn er 65 nieuwe innovatieprojecten in de Veenkoloniën gestart. In de komende tijd worden er nieuwe projecten aan toegevoegd. 

Samenwerking

De Regiegroep Innovatie Veenkoloniën is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die bij het innovatieprogramma betrokken zijn, zoals onder andere De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG). Bedrijven en organisaties die gaan meewerken aan de uitvoering van het innovatieprogramma zijn Agrifirm, ANV Drenthe, AOC Terra, Cosun, Friesland Campina, Greenlincs, Innovatieplatsform Drenthe, Van Hall Larenstein, waterschap Hunze en Aa's en Wageningen UR.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën op www.innovatieveenkolonien.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over de innovatieprojecten, contactpersonen en nieuws.

1354