Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe meerjarenafspraak duurzame glastuinbouw

Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011. Dat is de ambitie van de nieuwe Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 die op 3 juli 2014 is ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, voorzitter Maat van LTO Nederland en voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening.

Koploper in duurzaamheid

Staatssecretaris Dijksma: 'De toekomst van de glastuinbouw in Nederland staat of valt met een steeds duurzamer manier van produceren. De sector is al koploper in de wereld waar het gaat om toepassing van innovatieve en duurzame technieken, maar we moeten stappen blijven zetten. Deze meerjarenafspraak is een belangrijke mijlpaal op weg naar die duurzame toekomst van de glastuinbouw.'

Samenwerken aan energiebesparing

LTO-voorzitter Maat: 'Deze afspraak past volledig in de duurzaamheidsvisie van LTO Nederland waarbij het bedrijfsleven werkt aan energiebesparing met ondersteuning van de overheid.' Van Ruiten van Glaskracht voegt hieraan toe: 'Voor tuinbouwondernemers is dit een belangrijke afspraak omdat het de kennisontwikkeling en -toepassing vanuit het programma Kas als energiebron continueert en stimuleert. De glastuinbouw wordt minder afhankelijk van fossiel. Maatschappij en markt vragen dat van ons.'

Aardwarmte

De focus in de nieuwe meerjarenafspraak ligt op versnelling van energiebesparing, versnelde toepassing van aardwarmte, energiewinst in de regio en innovatiedoorbraken.
Voor versnelling van energiebesparing is het Versnellingsplan voor het nieuwe telen 'Glastuinbouw Koploper Energiebesparing' ontwikkeld. Het gaat hierbij om snelle invoering in de praktijk van nieuwe energiebesparingsconcepten door kennisuitwisseling.
Voor het benutten van de mogelijkheden van aardwarmte wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en professionalisering in de keten. Ook wordt de garantieregeling voor risico's op misboringen uitgebreid waardoor 87 miljoen extra aan garanties voor aardwarmteprojecten kan worden verstrekt. Doel is dat in 2020 5% van het energieverbruik met aardwarmte wordt ingevuld.
'Energiewinst in de regio' is een programma dat is gericht op samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten de sector, met regionale overheden en met energiebedrijven op het gebied van onder andere bio-energie, CO2 infrastructuur en restwarmte. Innovatiedoorbraken worden bevorderd door onderzoek met als doel planten te kunnen produceren met minimale energiebehoefte.

Onderzoek en kennisuitwisseling

Voor de periode tot en met 2017 is afgesproken dat het glastuinbouwbedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken ieder in totaal € 10 miljoen (€ 2,5 miljoen per jaar) beschikbaar stellen voor onderzoek en kennisuitwisseling. Daarnaast zet het ministerie van Economische Zaken € 38 miljoen in voor de stimuleringsregelingen Marktintroductieregeling Energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw. Ook is er € 3 miljoen beschikbaar voor onderzoeksprojecten naar innovatiedoorbraken. Bovendien stelt het departement nog eens € 10 miljoen meer beschikbaar voor de garantieregeling aardwarmte.