Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Proeftuin Natura 2000 organiseert kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”

Proeftuin Natura 2000 nodigt u van harte uit voor de kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”. Een dag vol actuele informatie voor melkveehouders, adviseurs en beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden. U kunt nieuwe informatie opdoen en u krijgt de gelegenheid om mee te denken en kennisvragen te stellen over praktische en kosteneffectieve manieren voor emissiereductie in de melkveehouderij. Naast de forumdiscussie “Collectieve doelen via het boerenerf”  zijn er zes kennissessies waarvan u er twee kunt bijwonen.

Forumdiscussie “Collectieve doelen via boerenerf”
Het forum gaat dieper in op gemaakte afspraken en verwachtingen voor de reductie van ammoniakdepositie. Wat is de rol van de landbouw hierin en welke bijdrage wordt verwacht? Is de optelsom van gemiddelde veehouderijbedrijven voldoende, is een bedrijfsspecifieke benadering beter of moeten beiden gebeuren? Neem tijdens de discussie kennis van enkele basisspelregels, visies en discussieer mee over de te volgen routes. Forumdeelnemers zijn; Hester Maij (Overijssels gedeputeerde voor Landbouw, Natuur en Cultuur), Erik Back (provinciaal voorzitter LTO Noord Overijssel en Gelderland) en Martin Scholten (directeur Animal Sciences Group Wageningen UR).
Kennissessies
Tijdens de kennisdag worden er zes kennissessies gehouden. U kunt in het aanmeldformulier aangeven welke twee kennissessies u wilt bijwonen. Lees hier welke kennissessies worden aangeboden.
 
Programma 30 november
9:00 uur        Ontvangst met koffie/thee
9.30 uur        Welkom
9.45 uur         Eerste ronde kennissessies
10.45 uur       Forumdiscussie
11.30 uur       Pauze
11.45 uur       Tweede ronde kennissessies
12.45 uur       Afronding bijeenkomst
13.00 uur       Lunch
14:00 uur       Einde
 
Locatie
IJsseldelta Center (PEC Zwolle stadion)
Stadionplein 20 8025 CP Zwolle
 
Uitnodiging
Klik hier voor de digitale versie van de uitnodiging.
 
Aanmelden
Meld u voor 23 november 2015 aan via dit aanmeldformulier of telefonisch via 088 888 66 77.
Kosten per persoon zijn € 65,– excl. btw. Door een bijdrage van LTO Noord Fondsen is deelname voor LTO Noord-leden gratis
Vanwege organisatorische redenen kunt u alleen deelnemen na aanmelding.
 
Meer informatie
E info@proeftuinnatura2000.nl
T 088 888 66 77