Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Provincies overwegen verlenging regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Sinds 2013 is de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht voor (voormalige) agrariërs en particulieren in het buitengebied. Deze regeling biedt € 4,50 per vierkante meter te saneren asbestdak. Daarnaast dient tenminste vijf kilowattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd te worden.

Aanvragen van subsidie kon aanvankelijk tot 1 september 2015. Omdat het subsidieplafond in de meeste  provincies nog niet is bereikt, is de intentie uitgesproken om te regeling te verlengen tot en met 2016. Besluitvorming daarover vindt uiterlijk begin oktober plaats. Voor de provincies die de regeling verlengen, geldt dat de deadline voor realisatie van asbestverwijdering en plaatsing zonnepanelen opschuift tot in 2016. Subsidieaanvragen na 1 september 2015 staan on hold totdat besluitvorming in de betreffende provincie heeft plaats gevonden.

Provincie Drenthe en provincie Groningen hebben inmiddels kenbaar gemaakt de regeling te verlengen.
Meer informatie leest u op www.asbestvanhetdak.nl.