Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Ruim baan voor ‘nieuwe boeren’

De Nederlandse agrofood heeft net als elke sector behoefte aan frisse ideeën. Nieuwe inzichten, ook – en misschien wel vooral – van jongeren. En komen de ideeën niet van binnen, dan zul je ze van buiten moeten halen. Kort samengevat is dat de belangrijkste oproep van zes landelijke en Brabantse jongerenorganisaties (politiek, agrarisch en foodies) om de transitie van de Nederlandse agrofood naar innovatief, duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd op stoom te houden.

'Nieuwe boeren' nodig

Onder de titel ‘Voor de Landbouw van Later’ overhandigden ze woensdag hun toekomstvisie aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant. De opstellers (CDJA, DWARS – jong GroenLinks, PINK! - jong Partij voor de Dieren, de Jonge Democraten – jong D66, Youth Food Movement Brabant en het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) vragen in het bijzonder aandacht voor nieuwe toetreders die niet uit een boerennest komen. En juist die ‘nieuwe boeren’ kost het moeite om binnen de gevestigde agrofoodorde hun plek te vinden.

Terwijl vers bloed in de sector echt nodig is, schetst Jolan Knol die namens DWARS heeft meegewerkt aan het pamflet. “Als je goed kijkt komen echte veranderingen in de agrofoodsector maar mondjesmaat voor. En van de gestaag vergrijzende boerenpopulatie mag je die verandering misschien ook niet verwachten. Daarom is er behoefte aan nieuwe ogen, want het zijn vooral de jongeren van nu die de landbouw voor later dichterbij kunnen brengen.”

Regelen bedrijfsopvolging is sleutel

De gouden sleutel om nieuwe toetreders van buiten makkelijker toegang te geven tot een eigen boerenbedrijf hebben de opstellers nog niet gevonden. Maar de oplossing zit voor een belangrijk deel wel in het regelen van de bedrijfsopvolging.

Veel bestaande boeren zonder bedrijfsopvolger richten zich op de verkoop van hun onderneming tegen een zo’n hoog mogelijke prijs. Logisch, want de opbrengst bepaalt hun oudedagsvoorziening. Maar vervelend voor potentiële (jonge) agrariërs omdat een overname daardoor financieel onhaalbaar wordt. Een schone taak voor de sector, banken en beleidsmakers om hiervoor een uitweg te vinden.

Debat moet breder

Commissaris Van de Donk reageerde enthousiast op ‘Voor de Landbouw van Later’. “Vooral het bij elkaar brengen van politieke en maatschappelijke partijen vind ik heel waardevol. Het debat over de toekomst van de agrofood is nog lang niet klaar.” In zijn ogen moet het gesprek verder en vooral ook breder. De politiek is daarbij niet de hefboom voor verandering. De beweging zit ergens anders, onder andere bij het bedrijfsleven, de boeren zelf, de directe omgeving en de consument.

Het pamflet wordt voorgelegd aan de gesprekspartners in de formatieronde naar het nieuwe provinciale bestuurscollege, zegde Van de Donk toe. Inmiddels hebben de opstellers ook een uitnodiging van de Tweede Kamer binnen om hun toekomstvisie toe te lichten.

Voor de Landbouw van Later - De Hoofdpunten

  • Betere toegang nieuwe toetreders
  • Stimuleren gezamenlijke landbouw (boer-burger-landbouw)
  • Minder speculatie, meer prijsstabiliteit
  • Eerlijke waardering leidt tot eerlijke prijs
  • Transparantie in de sector t.b.v. voedselveiligheid en -integriteit
  • Meer experimenteerruimte voor innovaties (proeftuinen)
  • Internationaal vooruitstrevende landbouw, wel met lokaal karakter
  • Beloon koplopers, ontmoedig 'free riders'
  • Sluiten kringlopen
  • Wet- en regelgeving als stimulerende i.p.v. hindermacht

 

Download het pamflet 'Voor de Landbouw van Later' (pdf) >