Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Sneller en effectiever spuiten van landbouwgewassen

De ontwikkeling van nieuwe spuittechnieken is belangrijk. De Wingssprayer is hier ook een voorbeeld van. Deze nieuwe techniek beperkt het wegwaaien van kleine druppels (drift) naar de omgeving tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Door een neerwaartse luchtstroom zorgt de wingssprayer ervoor dat de spuitvloeistof direct in het gewas wordt gespoten. LTO staat achter de ontwikkeling van dit soort technieken.
 
‘Technieken zoals de Wingssprayer dragen bij aan een goede toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Het is dan ook goed dat dit soort technieken worden ontwikkeld,’ aldus Joris Baecke, voorzitter LTO werkgroep Plantgezondheid. Dat het systeem werkt blijkt uit de praktijk.
Akkerbouwer Jean van den Hove uit Margraten: ‘Ik ben van meet af aan 100% tevreden over de Wingssprayer. Dit komt omdat het probleem drift drastisch wordt gereduceerd. Een ander groot  voordeel is dat ik met minder water p/ha spuit (150 ltr). Hierdoor kan ik met een tankvulling meer hectares spuiten dan voorheen. Bovendien heb ik een veel betere dekking en indringing in het gewas gekregen door te spuiten met een zeer fijne druppel.’ Ook besparing op gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk. De akkerbouwer vervolgt: ‘Mijn eerste ervaring is dat er een besparing op gewasbeschermingsmiddelen haalbaar is van 20%. Mijn gevoel zegt dat er nog meer uit te halen is als het spuitmoment optimaal is. Als stelregel gebruik ik altijd dat een geslaagde bespuiting altijd een combinatie is van: de juiste spuittechniek, weersomstandigheden en juiste timing. Ook zie ik het voordeel dat er met dit systeem een grote milieuwinst te behalen is. Dit komt omdat het driftprobleem tot een minimum wordt beperkt en dat zorgt voor een beter imago van de landbouw met betrekking tot het milieu.’
 
Besparing
De Wingssprayer is ontwikkeld vanuit de wens en noodzaak om steeds sneller en efficiënter te kunnen werken bij het spuiten van landbouwgewassen. Dit stelt hogere eisen aan de techniek bij het spuiten. Harrie Hoeben, ontwikkelaar van de Wingssprayer vertelt: ‘De Wingssprayer is in de praktijk geboren. Op mijn veertiende begon ik al met het spuiten van appels met gewasbeschermingsmiddelen bij ons thuis in de boomgaard.’ Zeven jaar werkte hij aan de ontwikkeling van zijn Wingssprayer. Hij wilde een systeem bedenken waarmee het middel rechtstreeks in het gewas geïnjecteerd werd zodat er zo weinig mogelijk verloren zou gaan. Met hulp van TNO en de TU Delft lukte het hem een apparaat te ontwikkelen dat 99,8% minder milieubelastend is voor omwonenden en het oppervlaktewater. ’Dat betekent dus dat er zo goed als niets in de lucht terecht komt,’ aldus Hoeben. ‘Bovendien bespaart het systeem 15% tot 40% op het gewasbeschermingsmiddel. Dat betekent dat er ook minder residuen (resten) op voedingsgewassen achterblijven’. 
 
Ledenvoordeel
Leden van LTO krijgen via LTO Ledenvoordeel tot €2.500,- geld terug op de aan aankoopprijs van de Wingssprayer. Meer informatie www.ltoledenvoordeel.nl/wingssprayer