Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Stand van zaken SDE+ 2014 op 4 november

Het beschikbare budget van € 3,5 miljard voor de SDE+ 2014 is op 4 november overtekend. Een dag na het opengaan van fase 6 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zijn er 3.552 aanvragen ingediend en is er voor 5.133 miljoen euro subsidie aangevraagd.

 

Dit is € 1,6 miljard meer dan het opengestelde budget. Op 4 november is 669 miljoen euro van het beschikbare budget toegekend aan 310 projecten. De SDE+ 2014 is nog tot 18 december 2014, 17.00 uur open.

 

Een recent overzicht van de aangevraagde en beschikte projecten staat op de website van de SDE+. Iedere twee weken wordt daar een tussenstand geplaatst.

 

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert via de SDE+ de groei van hernieuwbare energie. Dit draagt bij aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.