Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Zonnestroom levert hoger saldo op dan akkerbouwgewas

Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve akkerbouwpercelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren.
 
Bij Acrres in Lelystad worden stroomproductie en rentabiliteit van verschillende typen PV-panelen en vrijeveldopstellingen vergeleken. Op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren blijkt dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een stroomopbrengst van 500 MWh per ha per jaar haalbaar is. Dat is ongeveer het verbruik van 150 huishoudens.
 
Zonnestroom kan een relatief hoog saldo opleveren vergeleken met akkerbouwgewassen. Het saldo is zelfs zonder SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) -subsidie hoger dan een voor een akkerbouwbedrijf in de IJsselmeerpolders hoog salderend gewas als pootaardappelen.
 
Een investering in een zonneweide kan bij een stroomprijs onder de 10 cent niet worden terugverdiend.  Een volledige eigen investering in een zonnepark kan, bij intekening in de laatste SDE-fases, binnen 10 jaar worden terugverdiend. Bij gedeeltelijke eigen financiering van 20% is dat 12 jaar. Bij intekening in de laatste SDE-fases loopt men echter het risico dat het SDE-budget net als in 2014 al overschreden is. Intekenen op bijvoorbeeld 0,13 €/kWh geeft minder risico, terwijl er toch een goed rendement wordt behaald. De investering kan dan binnen 11-13 jaar worden terugverdiend.
 
Het werkelijke rendement zal per situatie verschillen. Zo zal men bij een hoog belastingtarief veel van de afschrijvingen kunnen aftrekken, waardoor de terugverdientijd verkort kan worden. Gezamenlijke inkoop van grootschalige pv-systemen kan de investeringskosten verlagen. Ook kan men bij (gezamenlijke) onderhandeling over de terugleververgoeding bij energiemaatschappijen een hogere prijs proberen te bedingen dan het SDE-correctiebedrag.
Bron: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)