Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

De bijdrage van monomestvergisting

Met de titel ‘Monomestvergisting een mooie kans, wie (be)grijpt ‘m! De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking’ beschrijft Stichting Groen Gas Nederland het perspectief van de inpassing van een vergistingsstap in grootschalige mestverwerking. In dit informatieve document wordt op een heldere wijze uiteengezet welke kans mestvergisting biedt om zodoende niet alleen het doel van fosfaatafvoer uit de Nederlandse mestmarkt te halen, maar ook duurzame energie te produceren, broeikasgassen te reduceren en niet in de laatste plaats om het kostenniveau van mestafvoer voor individuele ondernemers te verlagen.

De conclusie is dat er economisch perspectief is, maar dat een goede technische en vooral organisatorische afstemming van belang is. Het is een uitnodiging aan partijen om deze handschoen op te pakken. De informatie in het onderstaande document biedt de handvatten hiervoor.