Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Gesubsidieerd ammoniakuitstoot meten

Varkenshouders die de ammoniakuitstoot willen meten, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is wel dat een veehouderij de metingen in samenwerking met een agro-MKB-onderneming doen.

Voor de subsidie is in totaal 500.000 euro beschikbaar. De helft van dit geld is bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen om de ammoniakuitstoot terug te dringen. De andere helft is bedoeld voor voer- en managementsystemen.

Per aanvraag kan maximaal 50.000 euro aan subsidie worden gekregen. De tegemoetkoming vergoedt maximaal 35 procent van de kosten die aan de meetinstallatie en de betrokken laboratoria moeten worden betaald. Het minimumbedrag om aanspraak te maken op de subsidie is 10.000 euro.

Alleen samenwerkingsverbanden van minimaal één veehouder en één agro-MKB-onderneming kunnen de subsidie aanvragen. De metingen moeten plaatsvinden op minimaal vier locaties in of rondom de stal. Bij luchtwassers en biofilters moet op minimaal twee locaties worden gemeten. Op verschillende locaties mag alleen worden gemeten wanneer de stallen gescheiden management hebben.

Aanvragen voor de subsidie kunnen vanaf 11 augustus en tot 10 september worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.