Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Meer SDE+ budget en twee openstellingen in 2016

De doelstelling van het kabinet om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Kamp van Economische Zaken. 

De komende tijd wordt ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. Daarmee komt ook het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 in beeld. 

Kamp: 'Met dank aan alle 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren hebben we inmiddels definitief de weg ingeslagen naar meer hernieuwbare energie. De doelstelling 16 procent duurzame energie in 2023 is binnen bereik.'

Meer inzet 
Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwekking van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling.

Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. De komende maanden wordt met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Nederlanders die thuis zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Coöperatie 
De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten. Daarmee kunnen ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie opwekken. 

De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.
 
Bron