Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Zonne-energieprojecten moeten nu hun kans grijpen

Bent u grootverbruiker en was zonne-energie zonder subsidie niet of weinig aantrekkelijk? Het is aantrekkelijk om nu SDE+ subsidie aan te vragen. De subsidiebedragen in 2015 worden naar inschatting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lager ingeschat. Dit komt doordat de regeling nieuwe categorieën gaat krijgen. Voor de SDE+ 2014 resteren er nog drie fasen:
•             Fase 4: start 1 september 2014, 17.00 uur. Maximum basisbedrag: 11 eurocent per kWh.
•             Fase 5: start 29 september, 17.00 uur. Maximum basisbedrag: 13 eurocent per kWh.
•             Fase 6: start 3 november, 17.00 uur. Maximum basisbedrag: 15 eurocent per kWh (14,7 eurocent per kWh voor zonnestroomprojecten). Dit is tevens de laatste fase van SDE+ 2014. Fase 6 sluit op 18 december, 17.00 uur.
 
Kansen grijpen
SDE+ subsidie wordt gaandeweg het jaar hoger indien er nog budget over is. Doordat er begin dit jaar minder aanvragen waren is er nog voldoende budget. Met een verhoging van het budget en minder aanvragen in de beginfase van de SDE+ 2014 zijn de kansen voor zonne-energie in de SDE+ in 2014 goed. Zo benadrukt Jorn ten Have, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl):  “Voor bedrijven die zonne-energieprojecten willen realiseren, is het slim nu hun kansen te grijpen”.  Verder zegt ten Have: “RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. Kijk wel vooraf goed naar de haalbaarheid van het project.”
 
In het geval van grootverbruikers is het niet mogelijk om te salderen waardoor de investering normaliter niet binnen een redelijke termijn terugverdiend kan worden. Dus geen zonnepanelen? Ja, toch wel. De huidige SDE subsidieregeling biedt juist voor deze groep mogelijkheden om een grote PV-installatie wél economisch rendabel te krijgen. In het getrapte systeem van de SDE regeling is het in fase 6 wel degelijk zeer interessant om te investeren in zonnepanelen.

Tips voor aanvragers SDE+ 2014
Wanneer men een aanvraag wil doen is het goed om te weten dat de hoogte van het aangevraagde bedrag bepalend kan zijn. Ten Have zegt hierover: “Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, rangschikken we de aanvragen op volgorde van basisbedragen. De aanvraag met het laagste basisbedrag beoordelen we als eerste.”
 
Meer informatie over de regeling is te vinden op de site van RVO