Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Vraagbundeling zonnepanelen ronde 4 nog geopend tot 31 maart

Het zonnepanelencollectief van LTO, Vraagbundeling Zonnepanelen, is momenteel het grootste zonnepanelencollectief van Nederland. In de eerste twee rondes is er al 7 megawatt aan zonnepanelen gelegd. Begin oktober legde SolarNRG namens LTO bij een agrarisch bedrijf in Waalwijk de eerste zonnepanelen van de derde ronde. Deze ronde heeft een potentieel van ruim 10 megawatt.

Toolbox emissiebeperking: aan de slag!

uitreiking van de toolbox kaarten

Tijdens de jaarvergadering van Nefyto vandaag reikte Klaas Jilderda de Toolbox Emissiebeperking uit aan de bestuurders van Unie van Waterschappen, Agrodis, LTO Nederland en Nefyto. Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Actie is nodig, zowel voor de waterkwaliteit als voor behoud van het middelpakket.

 

LTO aan de slag met aanbevelingen over mestgassen

Gevaren mestgassen onderschat

De gevaren van mestgassen worden onderschat. Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn. Dat leidt tot veel ernstige ongevallen, waarbij bovendien extra slachtoffers vallen doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten. Veiligheid heeft de afgelopen decennia te weinig aandacht gekregen bij de ontwikkelingen rond opslag en verwerking van mest.

meldpunt klachten NVWA

Meldpunt NVWA van start
 
LTO heeft op 21 februari een meldpunt NVWA geopend waar ondernemers hun ervaringen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen melden. Deze ervaringen wil LTO Nederland delen met de NVWA om te komen tot een beter functionerend NVWA.
 
De NVWA wil efficiënter gaan werken. LTO vindt dat de focus gelegd wordt op het beter functioneren van de NVWA.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Denk groot. Onderneem groen

dakgeintegreerde zonnepanelen

"Mijn ambitie is een energieneutraal boerenbedrijf", vertelt melkveehouder Theo van Goch. "Fiscale regelingen en subsidies kunnen maatregelen beter haalbaar maken." Via een Green Deal met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) maakt de overheid het boeren makkelijker om asbest te verwijderen en zonne-energie op te wekken. “Dankzij deze regeling heb ik nu 82 zonnepanelen.”

Wat betekent duurzaam ondernemen voor u?

Boekje voor nieuwe wegen agrarische kinderopvang

 “Het boekje helpt een weg te zoeken in de zorgwereld. Om samen te werken met basisscholen is nog veel meer nodig. Basisscholen zijn vooral bezig met overleven en daar past eigen kinderopvang en VVE bij.  Maar kinderopvang en VVE kunnen wel eens een grote meerwaarde zijn voor kinderen die op een boerderij opgevangen worden met het pedagogisch beleid dat wij vanuit de VAK hebben. Vooral het ervaringsgericht leren past precies op een boerderij", aldus Jan van Esch, ondernemer in agrarische kinderopvang in Oisterwijk, Brabant.
 

afbeelding van Daniel de Jong

Boekje voor nieuwe wegen agrarische kinderopvang

“Het boekje helpt een weg te zoeken in de zorgwereld. Om samen te werken met basisscholen is nog veel meer nodig. Basisscholen zijn vooral bezig met overleven en daar past eigen kinderopvang en VVE bij.  Maar kinderopvang en VVE kunnen wel eens een grote meerwaarde zijn voor kinderen die op een boerderij opgevangen worden met het pedagogisch beleid dat wij vanuit de VAK hebben. Vooral het ervaringsgericht leren past precies op een boerderij", aldus Jan van Esch, ondernemer in agrarische kinderopvang in Oisterwijk, Brabant.

afbeelding van Daniel de Jong

Voorbereiding agenda COPA Working Party Horses

Onder leiding van Pascal Bioulac en met ondersteuning van Daniel Azevedo hebben we dinsdag in Brussel gesproken over de toekomst voor de paardenhouderij in Europa. De werkgroep spant zich in om ook naar de toekomst toe blijvend aandacht te vestigen op de betekenis van de paardenhouderij voor de plattelandsontwikkeling. Paardenhouderij is van oudsher een agrarische bedrijfstak. Een tak die zich verder ontwikkeld heeft naar onder andere specifieke fokbedrijven, opfokbedrijven en een grote agrarische nevenactiviteit voor recreatie en toerisme met paarden.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Willemien Koning LTO dossierhouder Vrouw en Bedrijf

Donderdag 6 februari 2014 heeft Marja Hartman haar bestuurszetel overgedragen aan Willemien Koning. In de afgelopen jaren heeft Marja zich vol verve ingezet voor de commissie Vrouw en Bedrijf van LTO Noord. Tevens was ze voorzitter van de LTO Commissie Vrouw en Bedrijf. Samen met collega’s heeft Marja zich ingezet voor de positie van de mede onderneemster. Het project ‘Je Verdiende Loon’, was een succes. Haar aandacht ging ook uit naar de positie van meewerkende vrouwen binnen en buiten Europa.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Vrouw en Bedrijf gaat de grens over

Dinsdag 8 april brengen de leden van LLTB Vrouw en Bedrijf een tegenbezoek aan hun  Duitse collega's . De LLTB gaat hen vertellen hoe zij in 2014 aandacht gaan vestigen op het VN thema Jaar van het Familiebedrijf. De Duitse collega's hebben een programma voor scholing. Daar gaat de interesse van Vrouw en Bedrijf naar uit. Vrouw en Bedrijf vindt het belangrijk dat er gelegenheid is voor jonge agrarische vrouwen om zich te bekwamen in het agrarisch ondernemerschap.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Pagina's