Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Infoloket Duurzame Energie

Bodemenergie

Ook uit de bodem is energie te halen én te bufferen, in de vorm van warmte en koude. In de grond zijn waterlagen aanwezig met een vrij constante temperatuur. Door de temperatuur van dit water naar boven te halen middels warmtewisselaars, kan er ’s winters relatief warme lucht en ’s zomers relatief koude lucht betrokken worden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!