Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Infoloket Duurzame Energie

Potentieel in de agrarische sector

In 2009 werd in Nederland 3.260 PJ* energie verbruikt. Het aandeel van de agrosectoren is 144 PJ (4,4%), waarbij de glastuinbouw verreweg de grootste energieverbruiker is met 117 PJ (82%). Nederland stoot jaarlijks aan broeikasgassen ongeveer 200 Mton CO2eq uit, waarvan de agrosectoren sinds 1990 al 5 Mton bespaard hebben en nu jaarlijks 25 Mton uitstoten. Hiervan is slechts een klein deel (4%) CO2 en een fors deel (66%) overige broeikasgassen als methaan en lachgas (bron: Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011).
 
Aangenomen wordt dat de agrosectoren ruim 200 PJ duurzame energie kunnen opwekken met onder meer biomassa, wind en zon. Voor akkerbouw, tuinbouw, open teelt en veehouderij (ATV-sectoren) zal dit 40 PJ zijn.
Voor met name de energie-intensieve sectoren als pluimvee-, varkens- en kalverhouderij wordt verwacht dat er een aanzienlijk besparingspotentieel mogelijk is om hiermee de jaarlijkse 2% energiebesparingsdoelstelling te blijven halen (bron: Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011).

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!