Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Emissievrije teeltsystemen glastuinbouw

KRW-nummer: 08037
Contact: Ellen Beerling (ellen.beerling@wur.nl)
 
 
Zowel bij grondgebonden teelt als huidige substraatteelten in de glastuinbouw komen nutriënten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht, of ze beïnvloeden de werking van RZWI’s negatief. In glastuinbouwconcentratiegebieden heeft de glastuinbouwsector daardoor een behoorlijk negatieve impact op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit project beoogt tijdens ontwerpsessies een programma van eisen te formuleren voor een nieuw wateremissievrij teeltsysteem met nulemissie als belangrijkste uitgangspunt. Op basis hiervan worden prototypen van componenten ontwikkeld en onder gecontroleerde omstandigheden getest. Uitgegaan wordt van de specifieke behoeften van individuele planten, vandaar de naam precisietuinbouwsysteem, PTS. Er wordt gebruik gemaakt van deeloplossingen en ervaringen uit eerder gestarte innovatietrajecten.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!