Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Inzet stikstofvanggewassen

KRW-nummer: 08073
Contact: Bert Smit (bert.smit@wur.nl)
 
Eindrapportage van dit project niet beschikbaar, onderstaande tekst schetst kort de aanleiding en het doel.
 
Dit project probeert de nadelen van zogenaamde vanggewassen te ondervangen. Vanggewassen worden na de hoofdteelt toegepast om stikstof op te nemen en daarmee te voorkomen dat stikstof uitspoelt. Nadelen van de huidige vanggewassen zijn vorstgevoeligheid en het risico op aaltjes. In dit project gaat men op zoek naar andere, voor Nederland nieuwe vanggewassen, die niet de genoemde nadelen hebben. Dit gebeurt onder meer door literatuur- en databaseonderzoek. Ook gebruikt men de ervaringen uit het project ‘Nutriënten waterproof’, waarin experimenteel wat nieuwe vanggewassen zijn uitgezaaid, waarvan een aantal enig perspectief liet zien. Vervolgens worden op geschikte locaties met veelbelovende gewassen veldproeven gedaan in een praktijkexperiment.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!