Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Vrouw en Bedrijf

3.1 COPA Women's Committee

De Copa Women’s Committee behartigt belangen van agrarisch onderneemsters, mede-onderneemsters en meewerkende partners maar ook van dochters en onbetaalde familieleden die meewerken in de familiebedrijven.
De Women’s Committee houdt zich daarnaast bezig met het verbeteren van ondernemerschap van agrarische vrouwen en vrouwen op platteland. Het comité werkt aan de  zichtbaarheid van vrouwen in plattelandsgebieden. Ook gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de sociale voorzieningen voor vrouwelijk zelfstandig ondernemers en meewerkende partners staan op de agenda.
Willemien Koning is afgevaardigd naar de Copa Women’s Committee vanuit LTO-Vrouw en Bedrijf.  Koning heeft zelf een melkveehouderijbedrijf met 80 melkkoeien en 65 stuks jongvee in het Noord Hollandse Langedijk. Ze is vicevoorzitter van de werkgroep Vrouw en Bedrijf van LTO Nederland.

In het Europees Parlement is de rol van vrouwen in de landbouw en plattelandsgebieden aan de orde geweest. Het rapport daarover vindt u hieronder.

In 2011 heeft COPA Cocega voor de tweede keer de Innovation Prize for Womens Farmers uitgereikt. De Ierse melkveehoudster Ann Moore won de prijs. De vierde prijs ging naar Anita Coolen-Janssen van zorgboerderij De Port en Clara van Ravenhorst-Kieft van De Boerenstee. Hieronder leest u het rapport.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!