Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Vrouw en Bedrijf

Paragraaf 2.1 Huwelijkse voorwaarden

LTO Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de problematiek rondom huwelijkse voorwaarden in de landbouw. Doel was om de huidige situatie in kaart te brengen, te kijken naar de verschillende knelpunten en aanbevelingen te geven om de betreffende knelpunten op te lossen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Tineke Hoekstra. Haar, samengevatte, conclusies:

  • Ondanks dat het bewustzijn van de noodzaak tot verrekenen er wel degelijk is, wordt dit lang niet altijd gedaan door echtparen.
  • Voor de jaarlijkse verrekening wordt veelal overeen gekomen dat echtgenoten zich verplichten hun inkomen na aftrek van de kosten van het huishouden onderling te verrekenen.
  • Nog steeds is er veel onduidelijkheid over de verhouding man-vrouwmaatschap en huwelijkse voorwaarden.
  • De helft van de ondervraagden geeft aan dat ze de huwelijkse voorwaarden willen opheffen en door willen gaan in een gemeenschap van goederen.

Haar aanbevelingen, in het kort, zijn:

  • Er moet meer informatie worden gegeven over de gevolgen van niet verrekenen van verrekenbedingen en het bewustzijn hierop moet vergroten.
  • Geprobeerd moet worden om de grote ontevredenheid onder de echtparen weg te nemen.
  • Er moet een goede omschrijving van het begrip ‘inkomen’ komen die door alle partijen als redelijk en billijk wordt gezien. Voor de verrekening kan gekeken worden naar de zuivere winst uit de ondernemering in plaats van het belastbare inkomen. Hiermee laat je de belastingdruk achterwege en wordt het inkomen niet beïnvloed door afschrijvingen van quota.
  • Voorlichting kan worden gegeven over de verhouding tussen maatschappen en huwelijkse voorwaarden en de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid. Ook moet er aandacht komen voor de Wet persoonsvennootschappen die eraan zit te komen.
  • Een taak voor boekhouders en notarissen is om echtparen goed voor te lichten over huwelijkse voorwaarden. Ook moeten zij echtparen erop wijzen dat het belangrijk is om regelmatig de akte te herzien.
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!