Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Vrouw en Bedrijf

Hoofdstuk 1. Ondernemersvaardigheden

Er zijn op agrarische bedrijven ontwikkelingen die van invloed zijn op de meest geschikte ondernemingsvorm. Denk hierbij aan schaalvergroting, verbreding (multifunctionele landbouw), samenwerking met andere ondernemers en bedrijfsopvolging.
Schaalvergroting kan van invloed zijn op de ondernemingsvorm door het toenemen van de risico’s, veelal door grote investeringen en/of aannemen van personeel. Deze risico’s zien voornamelijk op de privé aansprakelijkheid.
De verbreding kan van invloed zijn op de ondernemingsvorm doordat er een kans bestaat dat de ondernemingen elkaar in gevaar brengen. Immers, gaat de verbredende activiteit(en) failliet, dan gaat de agrarische activiteit hier ook in mee.
Op dit moment is de samenwerking veelal mondeling geregeld. De ondernemers spreken iets mondeling af en hopen dat de partijen zich eraan houden. Er is vanuit de sector dan ook behoefte aan informatie over ondernemingsvormen die gebruikt kunnen worden voor de samenwerking. Door de samenwerking in een onderneming onder te brengen, ligt alles vast op papier en is er meer zekerheid voor de partijen.
Ook over bedrijfsopvolging is veel onduidelijkheid. Ondernemers vragen zich af of de door hen gevoerde ondernemingsvorm wel geschikt is voor bedrijfsopvolging.
Onderzoekster Suzanne Smit onderzocht bovenstaande ontwikkelingen bij de sectoren glastuinbouw, open teelt en dierhouderij. Ze heeft ondernemingsvormen per sector onderzocht met een online enquête. Ze concludeert dat een groot aantal ondernemingen er verstandig aan doen de ondernemingsvorm te veranderen.
Dit onderzoek is bedoeld om agrarische ondernemers voor te lichten over de ontwikkelingen in de agrarische sector die plaatsvinden en van invloed kunnen zijn op de ondernemingsvorm. Vervolgens adviseert ze over de risico’s die de ondernemers lopen en hoe zij de ondernemingsvorm hier op aan kunnen passen. Het hele rapport leest u hieronder.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!