Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Het Nieuwe Veehouden

Communicatie en écht vertrouwen doorslaggevend in vergunningentraject

Steeds meer veehouders zijn actief bezig met verduurzaming en het produceren van onderscheidende producten. Juist deze groep loopt aan tegen problemen als het gaat om vergunningverlening. Als de productiewijze anders is dan anders, past dat al snel niet binnen de regels en procedures. Tegelijkertijd zijn dit wel de ondernemers die proberen te doen waar de maatschappij om vraagt. Niet alleen ondernemers, maar ook gemeenten worstelen hiermee. Zij zouden graag ruimte willen bieden aan ondernemers maar zijn terughoudend om die ruimte te geven, omdat daar ook misbruik van gemaakt kan worden. Het mogelijkmakersnetwerk Vergunningen onderzoekt dit spanningsveld tussen veehouder en gemeente. Door gesprekken met veehouders en praktijkexperts op het gebied van vergunningen/omgeving en een bijeenkomst met veehouders en ambtenaren.
 
Twee keuzes
Voor zowel veehouder als gemeente zijn er twee keuzes. De veehouder kan kiezen uit alleen de goede dingen vertellen en koste wat het kost het plan doordrukken of alle kaarten op tafel richting de gemeente en ook de onzekerheden tonen van het eigen plan.
De gemeente staat voor eenzelfde soort keuze: vasthouden aan en verschuilen achter regels en procedures of ruimte bieden aan (innovatieve) veehouders en (Intuïtief) bepalen of een plan waardevol is.
Voor beide partijen levert het het meest op wanneer de gemeente ruimte biedt en de veehouder zich open en kwetsbaar opstelt. Het probleem is dat wanneer één van beide partijen ervoor kiest om zich te verschuilen achter procedures, de ander er bekaaid af komt. Om niet bedonderd te worden door de andere partij, wordt er in veel gevallen door beide partijen gekozen voor het volgen van procedures: een situatie waarin gemeenten en veehouder elkaar gegijzeld houden, en er geen enkele vooruitgang wordt geboekt.
Binnen Het Nieuwe Veehouden verkennen we op het moment wat er moet gebeuren om deze impasse te doorbreken. Van groot belang bij vergunningverlening in de veehouderij is: het begint met communicatie. Maar met 1 of 2 gesprekken ben je er vaak nog niet. De vraag is hoe je écht wederzijds vertrouwen kunt opbouwen. Met diverse partijen bekijken we de mogelijkheden. Later dit jaar worden de inzichten die daaruit voortkomen uitgerold richting ondernemers, adviseurs en onderwijs.
Voor specifieke informatie over het thema Vergunningen kunt u contact opnemen met Bart Bremmer:Bart.Bremmer@innovatiesocioloog.nl / 06-83 033 551.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!