Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Het Nieuwe Veehouden

Netwerk markt brengt markttoegang in beeld

Het oplossen van een duurzaamheidsvraagstuk is vaak het antwoord op een vraag uit de samenleving. Maar een ondernemer kan het zich niet veroorloven om veel extra kosten te maken ten opzichte van een concurrent. Tenzij die meerkosten via de markt betaald worden.
Het mogelijkmakersnetwerk ‘markt’ zoekt, met behulp van literatuurstudie en cases van veehouders, naar kansen om meerkosten via de markt vergoed te krijgen. Tot nu toe zijn binnen dit netwerk twee vragen naar voren gekomen die een ondernemer zichzelf moet stellen bij het beoordelen van potentiele duurzame maatregelen als hij het vanuit de markt bekijkt:
1. Wat is het effect op de kostprijs? Ook in samenhang met andere maatregelen/opties?
2. Wat is het effect op de marktwaarde van het eindproduct? En onder welke voorwaarden is het reëel om aan te nemen dat die marktpotentie gerealiseerd gaat worden?
Het netwerk heeft een overzicht gemaakt van vier routes naar de markt met afzetkanalen, marktwaarde en wat dat van de ondernemer vraagt. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt en dit najaar aangeboden aan onderwijs en deelnemers.
Meer informatie bij dit netwerk: Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!