Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Het Nieuwe Veehouden

Netwerk financiering onderzoekt wat alternatieve financiers belangrijk vinden

Sinds begin dit jaar draaien de drie mogelijkmakersnetwerken van Het Nieuwe Veehouden 3. Het mogelijkmakersnetwerk Financiering heeft met enkele cases verkend wat nodig is om als ondernemer sneller zicht te krijgen op financieringsmogelijkheden. Hoe passen duurzame, vernieuwende ideeën binnen het totale financieringssysteem? Bij dit netwerk zijn allerlei partijen betrokken, zoals ondernemers en Rabobank (als UDV-partner en als vertegenwoordiger van de banken).
In de eerste verkenning bleek dat het financieren van vernieuwende ideeën grotere risico’s met zich meebrengt en daarmee niet past bij het standaard risicoprofiel van financieringen door banken verstrekt. Hierbij past dat innovatieve deel van een financieringsvraag eerder bij investeringsmaatschappijen en aan de overheid gelieerde mogelijkheden zoals subsidies.
In de tweede verkenning kwam in beeld dat het bij veehouders vaak ontbreekt aan inlevingsvermogen over wat alternatieve financiers belangrijk vinden bij het wel of niet financieren van innovatieve investeringen. Als de veehouder zijn plan echt wil realiseren, zal hij met een goed verhaal moeten komen. En die zal waarschijnlijk afwijken van wat een de potentiele financier een goed verhaal vindt.
 
Antwoorden voor financiers
Een investeerder wil vaak antwoorden op de bovenstaande vragen zoals: welk probleem wordt opgelost, hoe belangrijk is de oplossing, is de oplossing goed opschaalbaar (te verkopen aan andere ondernemers), wat moet er nog gebeuren voor concrete realisatie, wanneer kan hij weer uitstappen, wat is het ingeschatte rendement en welk team is er bij het geheel betrokken.
De veehouder moet zich dus inleven in de positie van de potentiële financier, zich afvragen wat voor de ander belangrijk is, wat de ander als knelpunten ziet en wat voor de ander de doorslag kan geven om over te gaan tot financiering. Daarvoor is geen standaard recept. Dit verschilt sterk tussen subsidieverstrekkers, durfkapitalisten en banken. Maar ook de verschillen tussen bijvoorbeeld durfkapitalisten kunnen groot zijn.
Deze zomer bekijkt dit netwerk wat er nodig is, zodat door hen dit najaar grotere groepen veehouders geïnformeerd kunnen worden over de facetten die belangrijk zijn waardoor zij sneller en effectiever kunnen werken aan financieringen van duurzame innovaties. Voor meer informatie over het mogelijkmakersnetwerk financiering kunt u contact opnemen met Harry Kortstee (LEI, WUR).
Bron illustratie: Oost NV

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!