Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Debiet van ventilator beperken

Met frequentieregelaars kan het toerental van de ventilatoren traploos worden aangepast. Een verlaging van het toerental met 10% betekent een afname van de luchthoeveelheid met 10%, terwijl het opgenomen vermogen met ruim 25% daalt.
Bij de bloembollenteelt geldt dat als bollen droog zijn en geschoond kan voor de meeste bolsoorten het toerental vaak tot 50% of meer dalen. Dit geeft dan een energiebesparing van ruim 80%.  Zowel de systeem- als verversingsventilator(en) kunnen worden geregeld. Er worden ook besparingen behaald in de schakelkast (minder relais e.d.), waardoor bij nieuwbouw de netto-investering niet veel hoger hoeft te zijn.
 

Type maatregel Ruimteventilatie
Nummer maatregel 5
 
Omschrijving maatregel
 
Debiet van ventilator beperken.
 
Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie
 
Frequentieregelaars voor ventilatoren voor ventilatie en circulatie.
Tulpen: Ethyleengestuurde ventilatie met frequentieregelaars.
Uitgangssituatie  op basis van een referentietechniek Frequentieregelaars ontbreken. Ethyleenanalysers ontbreken.
 
Technische randvoorwaarden
Klimaatcomputer is aanwezig. Klimaatcomputer is aanwezig.
 
Economische  randvoorwaarden
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment?
 
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
 
Alternatieve erkende maatregelen
 
N.v.t.
 
N.v.t.
Bijzondere omstandigheden N.v.t. N.v.t.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!