Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Voer minder grondbewerkingen uit waar mogelijk

Brandstof is te besparen door zo min mogelijk grondbewerkingen uit te voeren. Daarnaast kan brandstof bespaard worden door minder diep de grond te bewerken. B.v. ploegen en cultivateren met een werkdiepte van 15 cm in plaats van 25 cm. Verkeerde aanspanning, vooral van werktuigen die in de bodem werken, veroorzaken een hoog brandstofverbruik. Door het wringen van het werktuig en de trekker gaat veel trekkracht verloren. Vooral de instelling van de topstang en hefarmen zijn van belang.
 
Bijdrage Energiebesparing
2 - 7 %
 
Reductie broeikasgasemissie
7 - 15 %
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies, J. de Haan et al., december 2007. PPO-rapport nr. 372.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!