Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Pas Frequentieregeling bij compressoren toe

In het algemeen geldt dat verlaging van het toerental van de compressor leidt tot een hogere energie-efficiënte (COP).Verlaging van 1400 rpm naar 1000 rpm betekent een rendementsverbetering van 10 tot 25% (afhankelijk van fabricaat en type) op de koeling. Het elektrisch opgenomen vermogen neemt ongeveer lineair af (dit in tegenstelling tot ventilatoren en pompen) Doordat alleen tijdens de inkoelfase het totaal geïnstalleerde vermogen nodig is, kan daarna met een verlaagd toerental worden volstaan. Het kleinere koelvermogen betekent tevens dat het temperatuurverschil over de koeler afneemt. Dit leidt tot een iets hogere RV en een kleinere ontvochtiging.
 
Toepasbaarheid
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.
 
Bijdrage energiebesparing
2 %
 
Investeringskosten
€ 2.000,- tot € 12.000,-
 
Terugverdientijd
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.
 
Wat moet er nog gebeuren
Techniek direct inzetbaar, kosten/baten plaatje (laten) maken voor uw bedrijf.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!