Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Voorkoeling

Met een voorkoeler/warmtewisselaar wordt bespaard op koelkosten van de melk. Het opgewarmde water kan gebruikt worden als reiningswater of als drinkwater voor het melkvee. 
 
Sectoren
Melkveehouderij
 
Hoe interessant
Zeer interessant.
 
Toepasbaarheid
Installeren vòòr de melktank.
 
Bijdrage energiebesparing
40%
 
Investeringskosten
 € 2.000,-  
Terugverdientijd
Afhankelijk van bedrijfsgrootte, besparing €100 bij 100.000 l. melk koelkosten bij € 0,15 /kWh. Bereken dit voor uw eigen situatie met de rekentool Voorkoeling.
 
Wat moet er nog gebeuren
Kosten/baten plaatje (laten) maken voor uw bedrijf.
 
Reductie broeikasgasemissie
Groot, boven 15 %
 
Bereken de energiebesparing door de aanschaf van een voorkoeler of het beter afstellen van uw bestaande voorkoeler
Hoe ver kan ik mijn melk terugkoelen met een voorkoeler? Wat levert mij dit op? De rekentool melkvoorkoeler is een onafhankelijke rekentool die u antwoord geeft op bovenstaande vragen.
Met de rekentool kunt u op basis van vier invoergegevens bepalen:

  1. Tot welke temperatuur de melk op uw bedrijf maximaal teruggekoeld kan worden;
  2. Hoeveel elektriciteit (kWh) u hiermee jaarlijks bespaart;
  3. Hoeveel euro’s u hiermee jaarlijks bespaart. Hiermee kunt u bepalen hoeveel u wilt/kunt investeren in een nieuwe voorkoeler.

U kunt in de rekentool ook aangeven tot welke temperatuur uw huidige voorkoeler terugkoelt en vervolgens uitrekenen wat u kunt besparen met een optimaal op uw bedrijfssituatie afgestemde voorkoeler.
Op basis van de vier invoergegevens kan uw verkoper/leverancier uitrekenen met welke voorkoeler u het door u gewenste resultaat kunt behalen.
Een optimale op uw bedrijfssituatie afgestemde voorkoeler koelt uw melk terug tot 2 tot 4 °C boven de temperatuur van het ingaande koelwater. Op veel bedrijven kan de melk tot onder de 15 °C worden terug gekoeld.
 
Klik hier om naar de rekentool voorkoeling te gaan.
 
Meer informatie: Zie onderstaand artikel uit Nieuwe Oogst 'Op tijd de goede keuzes gemaakt', zaterdag 1 maart 2014.
In bijgaand artikel uit Nieuwe Oogst van 7 juni j.l. wordt de nieuwe stal van de familie Scheepers besproken. Door ingenieuze technieken voor melkkoeling, led-verlichting, voeren en mengen met elektrisch systeem en de bouw van het dak in een specifieke hellinghoek valt veel energie te besparen en op te wekken. En de koe heeft het er goed. Lees hier het artikel.
Zie daarnaast: Factsheet Rekentool Voorkoelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.pdf
 

 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!