Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Quickscan brengt asbestsituatie in beeld

Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig wil het proces van asbestverwijdering vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Te beginnen met het in beeld brengen van de eigen asbestsituatie met behulp van een quickscan.

'Investeren in energiebesparing verbetert diergezondheid'

PIT-magazine nummer 12 is uit, dit keer met Mark van Dijk, trots exploitant van de 'Knoerishoeve', in de hoofdrol. Het besparen van energie is voor Mark van Dijk een belangrijk issue. Zo investeerde hij flink in het conditioneren van stallucht in zijn zeugenstal. "Ik probeer mijn kraamzeugen een zo constant mogelijk en comfortabel stalklimaat aan te bieden. Hierdoor blijven mijn varkens gezonder en het kost ook nog eens minder energie." Het systeem Geobalance van Inno+ verwarmt én koelt de stal op basis van warmte uit de bodem.

Bij veel boeren gaat ‘het dak eraf’ en komen er zonnepanelen voor terug

EINDHOVEN - In de daken van talloze stallen en schuren bij Brabantse boerenbedrijven zit nog asbest. Het zou in totaal gaan om miljoenen vierkante meters. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) spoort de agrarische ondernemers aan om deze daken te vervangen door zonnepanelen. “Het is een investering, maar het loont op termijn en het is beter voor het milieu”, zegt Ruud Hoosemans van de ZLTO in het Omroep Brabant-programma Booming Brabant.

LTO Noord Overijssel pleit voor provinciaal asbestbeleid na rapport provincie Overijssel

Landbouworganisatie LTO Noord Overijssel wil op korte termijn nader onderzoek naar de mogelijke vervuiling van grond door asbestdaken op boerenbedrijven. Uit een recent uitgelekt rapport van de provincies Overijssel en Gelderland blijkt dat er gevaar voor de volksgezondheid kan optreden als er onder asbestdaken op boerenerven geen dakgoot zit.

Verdunde mest zorgt voor meer gras

Verdunde mest zorgt voor meer gras

 

Het aanwenden van met water verdunde mest geeft minder ammoniakemissie én een plus op de grasopbrengst van 8 tot 17%. Dat laatste bleek afgelopen zomer uit praktijkproeven bij pilotveehouders Jan Hemstede en Henk van Dijk.

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie.
Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015.

Voorlichtingsbijeenkomst wijziging SDE+ voor windenergie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert op 15 april 2015 van 10.00 uur tot 13.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen in SDE+ 2015 op het gebied van windenergie.Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van windenergieprojecten. Er wordt geen voorlichting gegeven over andere subsidiemogelijkheden binnen de SDE+.Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Demo: Meer gras met minder stikstof!

DEMONSTRATIE donderdag 24 april 2014 van 10.30-12.30 uur te Vlist
MEER GRAS MET MINDER STIKSTOF !
Dat is mogelijk, het is beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw  (PPL).
De machines en meststoffen die daarvoor nodig zijn komen nu  op de markt.
Het landelijk demonstratieproject  "Schoon, Zuinig en Precies Bemesten " (SZPB) nodigt u uit om daarvan kennis te nemen, middels een demonstratie.
Datum
Donderdag 24 april 2014,  van 10.30-12.30  uur

Het Nieuwe Telen: Nivolatoren bij Kwekerij De Hazekamp

In opdracht van het programma Kas als Energiebron heeft AgriHolland nieuwe films gemaakt over Het Nieuwe Telen (HNT), met telers die met energie-innovaties voorlopen. Kwekerij De Hazekamp vertelt over de ervaringen met nivolatoren bij alstroemeria.
In de eerste film vertelt alstroemeriakweker Gert van Daalen van Kwekerij De Hazekamp in Brakel over zijn ervaringen met nivolatoren. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw monitoren de kassen en vertellen over de resultaten.

Stand van zaken SDE+ op 29 januari 2015

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. De SDE+ 2014 is op 18 december 17:00 uur gesloten.
 
Voor de SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De beoordeling van deze projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.
 

Pagina's