Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Zonne-energieprojecten moeten nu hun kans grijpen

Bent u grootverbruiker en was zonne-energie zonder subsidie niet of weinig aantrekkelijk? Het is aantrekkelijk om nu SDE+ subsidie aan te vragen. De subsidiebedragen in 2015 worden naar inschatting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lager ingeschat. Dit komt doordat de regeling nieuwe categorieën gaat krijgen. Voor de SDE+ 2014 resteren er nog drie fasen:
•             Fase 4: start 1 september 2014, 17.00 uur. Maximum basisbedrag: 11 eurocent per kWh.

SBIR-tender Reductie in de stal van ammoniakemissie

De nieuwe SBIR-tender ‘Reductie in de stal van ammoniakemissie+’ roept ondernemers op om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van innovatie in stal- en houderijsystemen.
Lees het gehele artikel

Nieuwe meerjarenafspraak duurzame glastuinbouw

Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011. Dat is de ambitie van de nieuwe Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 die op 3 juli 2014 is ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, voorzitter Maat van LTO Nederland en voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening.

Waar hebben meeste agrarische bedrijven zonnepanelen?

 
In Nederland hadden vorig jaar al 2.760 agrarische bedrijven zonnepanelen op het dak liggen. Maar in welke gemeente hebben de meeste agrarische ondernemers geïnvesteerd in deze duurzame energievorm. De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), laat er het zonnetje op schijnen. Met een uitsplitsing naar akkerbouw- en melkveebedrijven.

Vitaliteitsscan voor werkgevers en uw werknemers

De vitaliteitsscan biedt u snel inzicht in de actuele bedrijfssituatie: in hoeverre benut de werkgever al de mogelijkheden op het gebied van personeel en organisatie? Deze scan is vanuit kantoor of thuis, evt. zelfs anoniem, door de ondernemer in te vullen. Op basis van de antwoorden wordt digitaal een bijpassend adviesrapport gegenereerd; u ziet dit onmiddellijk na het doorlopen van alle vragen in beeld verschijnen. Op deze manier heeft u binnen 10 minuten een globaal beeld van de status en mogelijkheden. U kunt deze bedrijfsscan hier invullen.

Gesubsidieerd ammoniakuitstoot meten

Varkenshouders die de ammoniakuitstoot willen meten, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is wel dat een veehouderij de metingen in samenwerking met een agro-MKB-onderneming doen.

Voor de subsidie is in totaal 500.000 euro beschikbaar. De helft van dit geld is bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen om de ammoniakuitstoot terug te dringen. De andere helft is bedoeld voor voer- en managementsystemen.

Tenten Solar weer leverancier voor Vraagbundeling Zonnepanelen

Wageningen 30 juni 2014 - Vandaag heeft LTO Energie namens LLTB, LTO Noord en ZLTO de overeenkomst verlengd met Tenten Solar. Ook voor de vijfde ronde Vraagbundeling Zonnepanelen zal Tenten Solar de levering van zonnestroominstallaties verzorgen. De tweede gunning kreeg de leverancier

Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar

 

Met de lancering van de gratis app, voor Android kun je ook beelden van ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden in het veld raadplegen. De app is vorige week gelanceerd.

 

De bijdrage van monomestvergisting

Met de titel ‘Monomestvergisting een mooie kans, wie (be)grijpt ‘m! De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking’ beschrijft Stichting Groen Gas Nederland het perspectief van de inpassing van een vergistingsstap in grootschalige mestverwerking.

Aanpassing stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

De huidige stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ wordt verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. In juni besluiten Gedeputeerde Staten van elke provincie over de gewenste aanpassingen van de stimuleringsmaatregel in hun provincie.

Pagina's