Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Organische stof is meer waard dan je denkt

Op de Velddag Vredepeel op 10 juli liet Janjo de Haan zien dat een kilo effectieve organische stof per hectare een euro mag kosten. Hij heeft een quick-and-dirty berekening gemaakt op basis van de resultaten van het project Bodemkwaliteit op zandgrond.
 

Informatiemarkt voor agrariërs in de IJsseldelta

Zonnepanelen zijn voor steeds meer agrariërs een manier om energiekosten te verlagen en duurzaam te ondernemen. Het project IJsseldeltaZon helpt de agrariërs met een gratis advies op maat de mogelijkheden in kaart te brengen en gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. Op de speciaal georganiseerde informatiemarkt op dinsdagavond 28 oktober kunnen agrariërs zich laten informeren over de haalbaarheid op hun bedrijf en ontdekken wat voor hen de meerwaarde is van zonnepanelen op het dak.

Stand van zaken SDE+ op 9 oktober 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 9 oktober 2014, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.

Bio-energiedag Oost-Nederland, 30 oktober 2014

 
 
Bio-energie: Duurzaam verkregen, lokaal inzetbaar
 
 
Op 30 oktober vindt de Bio-energiedag Oost-Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Bio-energie: Duurzaam verkregen, lokaal inzetbaar”.
 

Twence neemt combivergister officieel in gebruik

Twence neemt de combivergister officieel in gebruik. Zij doet dit tijdens het grote feest op 22 oktober waarbij vier projecten worden afgerond waarop het afval- en energiebedrijf trots is:
- meer metalen uit bodemassen
- toepassing eigen CO2
- vergisting lastig verwerkbaar materiaal
- betere benutting van meer stortgas
Voor wat betreft de combi-vergister:

Vergister Ecoferm een jaar later: ervaringen van Evert Kroes

 
 
Een jaar na de open dag van Ecoferm ging Boerderij terug naar Uddel en sprak met Evert Kroes. Zijn stal met 1600 vleeskalveren bevalt super. "De technische resultaten van de dieren zijn boven verwachting", zegt Kroes.
 

Juiste daglichtverlenging verbetert de voeropname en melkproductie

Uit onderzoek blijkt dat licht van invloed is op de koe. Voldoende licht kan de voeropname, melkproductie en de jongveegroei stimuleren. Daarvoor is het belangrijk dat overdag de verlichtingssterkte voldoende is en het licht egaal in de stal is verdeeld. In de winter kan verder de kortere dag lengte worden ‘opgerekt’ tot zo’n 16 tot 18 uur licht. Een verlichtingssterkte van zo’n 150 tot 200 lux is hier voor voldoende. Dit geldt zeker voor plaatsen waar koeien vaak komen (bijvoorbeeld aan het voerhek).

Drenthe aan de slag met lichtuitstoot melkveestal

LTO Noord Drenthe en Natuur en Milieufederatie Drenthe willen meer aandacht van veehouders voor de lichtuitstoot uit melkveestallen. Ze starten dit najaar een gezamenlijke voorlichtingscampagne voor boeren, burgers en installateurs van verlichtingsapparatuur.

In Drenthe is nog nauwelijks aandacht voor het beperken van lichthinder door melkveehouderijen, terwijl ook hier steeds meer open melkveestallen verschijnen. Er is ook geen provinciaal beleid voor.

SBIR-tenders Ammoniak: oproep Informatiebijeenkomst SBIR-tenders

Heeft u ideeën over het verminderen van de uitstoot van ammoniak op landbouwbedrijven? De staatssecretaris van Economische Zaken roept via twee nieuwe SBIR-tenders ondernemers op om voorstellen hiervoor in te dienen.
 
Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Meer weten over deze SBIR-tenders? Kom naar de informatiebijeenkomst op 8 september in Den Bosch

Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij

In deze verkenning werd in kaart gebracht welk gas- en elektriciteitsverbruik haalbaar is op een melkveehouderijbedrijf bij het toepassen van in de praktijk beproefde
energiezuinige technieken. Ook werd aangegeven of deze bedrijven energieneutraal kunnen worden door het opwekken van duurzame energie op het eigen bedrijf.

Pagina's