Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Energie leeft bij boeren en tuinders

windmolens

De agrarische sector is de snelst vergroenende sector in Nederland. Op allerlei terreinen grijpen boeren en tuinders hun kansen. Een probleem is wel dat de inkomenssituatie soms belemmerend werkt op de nodige investeringen.

LTO Noord Drenthe start werkzaamheden collectieve asbestsanering

Vandaag zijn de werkzaamheden gestart voor de sanering van het eerste asbest dak in de provincie Drenthe in het kader van het collectieve asbestsaneringstraject van LTO Noord. Dit gebeurde op de boerderij van maatschap Hoving in Eexterveen door asbestsaneerder Man&Mach in het bijzijn van enkele LTO Noord bestuurders. Op deze boerderij wordt 630 m2 asbest gesaneerd. De eigenaren laten sandwichpanelen leggen en vervolgens 5000 wattpiek aan zonnepanelen installeren Dit zijn ongeveer 22 panelen..

Boerderij uit Hengelo is nu gasproducent: de Bio-Up brengt duurzame veehouderij dichterbij

Op 13 januari is onder grote belangstelling de Bio-Up officieel in werking gezet. Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) is nu de eerste die op boerderijschaal groen gas uit mestvergisting levert aan het gasnet. Daarmee is het een voorbeeld van duurzame en rendabele melkveehouderij.

Varkenshouder van de Wolfshaar: “Investeer vandaag nog in een warmtepomp”

Erwin van de Wolfshaar is varkenshouder in Vragender (Gelderland) en investeerde in warmteterugwinning voor alle stallen op zijn bedrijf. Zo is zijn nieuwe stal in Vragender, met 12.000 speenbiggen, volledig gasneutraal. “Elke dag dat je geen warmtepomp gebruikt, laat je geld liggen.”

Van de Wolfshaar investeerde in warmteterugwinning in de stallen op alle drie locaties van hun varkensbedrijf. “Warmteterugwinning is voor mij een hele logische keuze. De warmte in de stal is er dag en nacht, dus daar kun je net zo goed gebruik van maken.”

Expertisecentrum Energiebesparing online!

Besparen op energie is slim ondernemerschap. Wat je namelijk niet gebruikt hoef je ook niet te verduurzamen. Aan de slag gaan met energiebesparing en efficiënt energiegebruik is echter geen eenvoudige opgave. Het nieuwe Expertisecentrum Energiebesparing ondersteunt en verbindt.
 

Gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke

Eerste Bio-up in werking
Op 8 december is de pilot van de gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke in Hengelo, Gelderland, onderdeel van de Wageningen Universiteit. De Bio-Up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie. Met de Bio-Up is het mogelijk om op boerderijschaal rendabel biogas op te waarderen naar Groen Gas, gas van aardgaskwaliteit.

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Video: Winst uit energie

Hoe kunnen LTO Noord-leden gezamenlijk winst uit energie halen en besparen op hun energierekening? Daarover dachten afdelingsbestuurders uit Gelderland en Overijssel na op de bijeenkomst 'Winst uit Energie'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit het programma Klimaat en Energie van LTO Noord.

Tijdens de bijeenkomst in Nieuw Heeten werden de bestuurders bijgepraat over beleid rond klimaat en energie. Ook sprak men over de vertaalslag van beleid naar concrete maatregelen op het erf.

Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen (monovergisting) in het Activiteitenbesluit

Dit wijzigingsbesluit brengt de kleinschalige vergisting van uitsluitend dierlijke mest (hierna: monovergisting) onder het Activiteitenbesluit in een nieuwe paragraaf 3.5.10. De overheid zet in op het rendabeler worden van verduurzaming in samenwerkingsverbanden door belemmeringen rond diverse projecten weg te nemen, de zogenaamde Green Deals. Door bestaande belemmeringen blijft een aanzienlijk potentieel van verduurzaming nog onbenut.

afbeelding van aukejanveenstra

Pagina's