Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Vallei Boert Bewust wint aanmoedigingsprijs

Het project 'Vallei Boert Bewust' heeft de Aanmoedigingsprijs voor de Utrechtse land- en tuinbouw gewonnen.

De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol reikte de prijs vrijdagochtend tijdens de Dag van LTO Noord Utrecht op Boerderij Mereveld in Utrecht uit aan Jan Overeem en Lisanne Oskam van Vallei Boert Bewust.

Bij Vallei Boert Bewust draait het erom te laten zien wat zich afspeelt in de stallen en daarbij het contact te zoeken met de maatschappij.

Herman Wijffels prijs voor duurzame innovaties

De Rabobank gaat ook in 2015 weer op zoek naar de beste duurzame innovaties in de wedstrijd om de Herman Wijffels Innovatieprijzen. Een van de categorieën is Food & agri: innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening.
(Startende) ondernemers kunnen 30.000 euro verdienen om hun  innovatie verder op weg te helpen. De winnaars krijgen daarnaast toegang tot belangrijke netwerken, krijgen publiciteit en erkenning. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs wil de Rabobank een stimulans bieden aan duurzaam en innovatief ondernemen.

Toekenning beschikking SDE+ subsidie

Tot nu toe heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijna 1,513 miljard aan SDE+ subsidie toegekend. Het afgelopen jaar was er voor hernieuwbare energieprojecten 3,5 miljard euro beschikbaar. De indienperiode voor 2014 liep af op 18 december om 17.00 uur.

Resultaten project Nutriëntenproject Veenweiden Rijn West

Uit een voorlopige analyse van de graskuilen van de 94 deelnemers van de studiegroepen van Dirksen Management Support uit het Groene Hart blijkt dat de kwaliteit van de eerste snee van 2014 nogal anders (gunstiger) is dan die van de voorgaande jaren.

De grasgroei begon dit seizoen vroeg en er kon al vroeg gemaaid worden bij doorgaans gunstige omstandigheden. Hierdoor was de opbrengst niet hoog en dat resulteert in een 20 – 30 g per kg ds hoger ruw eiwitgehalte. Bij een jonger groeistadium is er minder verhouting (lager ADL-gehalte) en bijgevolg is de

RVO.nl zet ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie op een rij

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft RVO.nl de laatste ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie gebundeld in 2 rapportages. Het eerste rapport doet verslag van alle technieken voor de productie en de implementatie van hernieuwbare energie in de jaren 2003-2013. Ook komen de overheidsregelingen aan bod die de financiering ervan mede mogelijk maakten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ondersteuning aan energieinnovatie in diezelfde periode.

afbeelding van leoni007

Duurzame Zuivelketen herijkt haar doelen

De Duurzame Zuivelketen heeft haar eerste herijking van de visie en doelen van de Duurzame Zuivelketen afgerond. Dat heeft er toe geleid dat de doelen op sommige punten zijn aangepast. Bij de thema's diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu zijn de doelen op verschillende onderdelen aangescherpt of concreter gemaakt. Voor het thema klimaat & energie zijn de doelen realistischer geformuleerd, zonder afbreuk te doen aan het ambitiniveau.
 

Master Class Duurzame Zuivelketen

Op 10 februari wordt de Master Class Duurzame Zuivelketen gehouden in Wageningen. Je wordt geïnformeerd over de visie van de zuivelsector op duurzaamheid door inleidingen en tijdens workshops.

Ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Glastuinders tonen hun trots in film

Tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen hebben een film gemaakt om aan de buitenwereld te laten zien wat zich in hun kassen afspeelt.

Een van de hoofdrolspelers in de film 'Een greep uit de kas' is David van Tuijl uit Zuilichem. Samen met zijn broer Rochus heeft hij drie chrysantenkwekerijen met een totale kweekoppervlakte van 15 hectare.

Pagina's