Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Gerberakweker klaar voor de toekomst

Marius Mans kweekt gerbera’s volgens een energiezuinig en duurzaam systeem waarmee hij zich profileert als koploper in zijn branche.
Glastuinbouw is bepalend voor het aangezicht van de Bommelerwaard en Neerijnen. Velen zien de kassen alleen aan de buitenkant; weinigen weten wat zich onder de glazen daken afspeelt. Daarom gaat De Toren de komende maanden regelmatig op bezoek bij tuinders. Gesprekken over ambities, tegenvallers, werk en privé. Vandaag Marius Mans in Brakel.
 

Actie SDE+ zonne-energie tuinbouwgebied PrimA4a succes

De gezamenlijke actie van Gemeente Haarlemmermeer en SGN om ondernemers snel te faciliteren op SDE+ is een succes geworden. Door de unieke situatie dat er zo laat in het jaar nog zo veel SDE+ open stond ontstond een prima rendementsoptie op zonnepanelen. Na de informatiebijeenkomst op 21 oktober hebben acht ondernemers uit PrimA4a ingetekend met 4.616 panelen goed voor 1.154 kWp! Een samenwerking tussen Projecten LTO Noord en Grontmij verzorgden de aanvragen.

Na-isoleren van stallen levert voordelen op

Na-isolatie levert voor agrariërs duidelijke voordelen op. Denk aan lucht- en winddichtheid, maar ook aan het reguleren van het vochtgehalte. Dat is belangrijk voor het welzijn van vee en de houdbaarheid van gewassen, groente en fruit. Hallen en Stallen Isolatie (H&S) is sinds november de exclusieve isolatiepartner van LTO Ledenvoordeel. LTO-leden krijgen een korting van 10% op het isoleren van stallen, bewaarplaatsen, agrarische gebouwen en de (bedrijfs)woning.

Glastuinbouw zoekt CO2

Momenteel worden warmte en elektriciteit in de tuinbouw veelal door eigen warmtekrachtinstallaties (WKK’s) en gasketels geproduceerd die daarbij ook CO2 in de kas leveren. Maar de komende jaren worden er verschillende aardwarmteprojecten gerealiseerd waarbij géén CO2 vrijkomt. En door verdere energiebesparing zullen de huidige WKK’s minder draaiuren gaan maken. Hierdoor kan er een tekort aan CO2 ontstaan.

Checklist brengt risico stalbrand in beeld

Stalbranden zorgen voor veel (dieren)leed en schade. Jaarlijks branden enkele tientallen stallen af. De schadelast loopt in de miljoenen euro's. Het is daarom goed om het risico op een stalbrand zoveel mogelijk te beperken. Dat kan nu met een checklist.

Op checklistbrand.nl staat sinds deze week een vragenlijst die veehouders helpt met het nemen van maatregelen om het risico op stalbrand te verkleinen.

Bio-energiedag Oost Nederland was weer een succes!

Voor de vijfde keer heeft op 30 oktober j.l. onder grote belangstelling de Bio-energiedag plaatsgevonden op het provinciehuis in Zwolle. Ook deze keer vonden eerst excursies plaats naar de houtketel van de Muziekwijk en naar de innovatieve slibvergister van het Waterschap Reest en Wieden in Echten.

Stand van zaken SDE+ 2014 op 4 november

Het beschikbare budget van € 3,5 miljard voor de SDE+ 2014 is op 4 november overtekend. Een dag na het opengaan van fase 6 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zijn er 3.552 aanvragen ingediend en is er voor 5.133 miljoen euro subsidie aangevraagd.

 

Dit is € 1,6 miljard meer dan het opengestelde budget. Op 4 november is 669 miljoen euro van het beschikbare budget toegekend aan 310 projecten. De SDE+ 2014 is nog tot 18 december 2014, 17.00 uur open.

 

Fase zes SDE+ 2014 op 3 november 2014 (17:00 uur) open!

Op 3 november 2014 opent fase zes, tevens de laatste fase van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) open voor aanvragen van een exploitatiesubsidie. Tot op heden is er budget beschikbaar om uw aanvraag te honoreren. Met name voor grootschalige zon-pv (> 15.000 Wp en aansluiting > 3x80A) en vergisting liggen er nu goede kansen om met een SDE+ beschikking uw investering te laten renderen. Klik hier voor meer informatie.

Stand van zaken SDE+ op 23 oktober 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 9 oktober 2014, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken bedrijven en (non profit) instellingen tot de productie van duurzame energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Pagina's