Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

LED verlichting boomkwekerij

Goede resultaten met proef LED verlichting boomkwekerij
 
Belangrijke doelen van het inzetten van led-belichting in de boomkwekerij is het verhogen van het bewortelingspercentage of het versnellen van de beworteling. Bij proeven is gebleken dat stekken onder led-verlichting, zonder daglicht, resulteert in betere vertakking van de wortels en een hoger slagingspercentage.

afbeelding van leoni007

Nieuwe technologie verhoogt rendement restwarmte bij agrariërs

Ten Have­‐Mellema, Likefresh en TOP bv hebben twee nieuwe technologieën ontwikkeld die gebruik maken van restwarmte. Een innovatieve droogtechnologie en een continue hygienisator die vergiste mest en plantenresten hygiëniseert. Deze innovaties worden gepresenteerd op het Symposium Eindeloos Restwarmte op 18 juni 2014.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Positieve ervaringen varkenshouders met warmtekoude-opslag

Hogere groei, minder hittestress en meer arbeidscomfort: het zijn enkele van de voordelen die varkenshouders met warmtekoude-opslag ervaren op hun bedrijf. Om veehouders te ondersteunen in de keuze voor een duurzaam stalconcept hebben Wageningen UR Livestock Research, Projecten LTO Noord en Flynth accountants onderzoek gedaan naar de neveneffecten van vier emissiearme stalsystemen, waaronder warmtekoude-opslag (WKO) in varkensstallen. Ze inventariseerden daarbij de praktijkervaringen van huidige gebruikers en rekenden de financiële effecten door.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Meest energiezuinige stal Europa staat in Groningen

Op 23 mei opende in Groningen de energiezuinigste stal van Europa. Het resultaat van een tijd lang puzzelen, doorvragen en doorzetten. Eigenaar Van Tilburg vertelt enthousiast over alle nieuwe en gecombineerde technieken die hij nu in zijn bedrijf toepast voor koeling, verwarming en verlichting.

Green Deal Olifantsgras werpt vruchten af

De twee jaar geleden opgezette Green Deal Olifantsgras blijkt voor de Coöperatieve Miscanthusgroep vruchten af te werpen. Deze coöperatie werd opgezet met 4 landbouwers, Wageningen University en de ministeries van Infrastructuur en Milieu én Economische Zaken. Het doel: oplossingen vinden voor de CO2-uitstoot, de geluidsoverlast en het ganzenprobleem rond de nationale luchthaven.
 

Nieuwe monitoringsrapport Energie en Klimaat Agrosectoren is gepubliceerd

monitoringsrapport energie en klimaat

Uit deze tussenrapportage blijkt dat de landbouwsector goed op weg is om haar sectorale deel van de Europese energie- en klimaatafspraken te realiseren:

- De energie-efficiëntie is gemiddeld met jaarlijks 2,9% verbeterd. In totaal wordt er 48% efficiënter met energie omgegaan in 2012 dan in 1990.

- Dankzij windmolens en biomassalevering is de sector verantwoordelijk voor 42% van de hernieuwbare energieproductie in Nederland.

Boeren en tuinders ook in energie efficiëntie toonaangevend

Nederlandse boeren en tuinders zijn niet alleen wat voedselkwaliteit en voedselveiligheid betreft toonaangevend, maar zijn ook top als het gaat om efficiënt gebruik van energie, opwekken van hernieuwbare energie en energiebesparing binnen hun eigen bedrijfsvoering. “Over de hele linie scoren wij beter dan de doelstellingen van 2020. Dat is een geweldige prestatie die andere sectoren in de economie ons niet zo maar nadoen”, zegt Eric Douma LTO portefeuillehouder Energie. “Geen deelsector blijft achter.

Eindstand SDE+ 2013

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL) heeft het eindoverzicht van de SDE+ ronde 2013 bekend gemaakt. Belangrijke conclusie is dat er tot de laatste fase budget beschikbaar was. Ditzelfde wordt verwacht van de huidig opengestelde SDE+ 2014.
 

Noord-Holland wil meer asbest van daken

Noord-Holland wil meer asbest van daken
Provincie Noord-Holland roept nogmaals boeren op asbest van daken te verwijderen en zonnepalen te plaatsen. Asbest is nog steeds op veel bedrijven aanwezig. 

Landelijk zit er bij agrarische bedrijven nog zo’n 90 miljoen vierkante meter asbest op daken en gevels. Het kabinet heeft het voornemen geuit om het asbest te verbieden voor 2024.

Pagina's