Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Subsidieregeling fijnstofmaatregelen 7 april open

Kleine en middelgrote landbouwonderneming  die investeren in technieken die de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf verminderen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Aanvragen kan van 7 april tot en met 2 mei 2014.

Resultaten Groene Kennis Coöperatie gebundeld

Met de meerjarenafspraak ‘Kennis voor kwaliteit van leven’ werd in 2006 de basis gelegd voor de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Inmiddels is een 'nieuwe fase' aangebroken en is de GKC opgeheven. Het blad ‘Overzine’ toont de resultaten van 7 jaar samenwerking binnen de GKC.

 

Agrarisch bedrijf Zeewolde: vrijwel volledig op zonne-energie!

Het gemengde bedrijf van de familie Boon in Zeewolde nam deel aan het project Boerenklimaat.nl van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. De familie vindt het een uitdaging hun producten – melk van 230 koeien, spruiten en sperziebonen – toegevoegde waarde te geven. Op de opslagschuur voor aardappelen, penen en uien ligt 2.100 m2 pv op de zuidkant, aangevuld met 1.000 m2 op de noordzijde:. 400.000 van de 420.000 jaarlijks verbruikte kilowatturen wordt hier opgewekt. Ook emissiebeperking en CO2-vastlegging in de bodem spelen een rol.

Inzendingen Innovatieprijs Schoon Water 2014

Innovatieprijs Schoon Water

Voor de Innovatieprijs die uitgereikt is in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’ zijn de afgelopen periode 17 inzendingen ontvangen. Door een jury zijn alle inzendingen beoordeeld, waaruit drie prijswinnaars zijn gekozen. De bijbehorende prijzen zijn op 13 maart 2014 tijdens het symposium ‘Schoon Water voor Brabant’ (dat gehouden werd in het ZLTO gebouw in Den Bosch) uitgereikt aan de winnaars.
 

Solar Tour Flevoland speciaal voor agrarische sector

Maar liefst 16 praktijkvoorbeelden en bus-lezingen staan op het programma van de Solar Tour Flevoland. De tour is volledig gericht op energie-innovaties binnen de agrarische sector en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Energie. Akkerbouwers Bergmans (Dronten) en Boon (Zeewolde), melkveehouders Kets (Zeewolde), Keizer (Espel) en Heida (Lelystad) laten op hun bedrijf hun duurzame energie-installatie zien en vertellen waarom zij hiertoe zijn overgegaan en hoe het nu verloopt. LTO-leden kunnen mee op tour.

Maatlat Duurzame Veehouderij herzien, met nieuwe module voor brandveiligheid

Eind januari is de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) 2014 gepubliceerd voor o.a. de sectoren melkvee, vleesvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee, vleeskalkoenen, geiten, schapen en paarden. Met de nieuwe maatlat kunnen veehouders ook in 2014 kiezen voor MIA (27%) en Vamil (75%). Met name in sectoren/bij bedrijven waar afschrijvingsmogelijkheden beperkt zijn kan de MDV zeer interessant zijn. De criteria en beoordelingsrichtlijnen zijn op bepaalde punten aangescherpt t.o.v. van 2014, wat inhoudt dat er, in totaliteit meer punten behaald moeten worden dan in 2013.

onderzoek naar relatie tussen mensen in de paardensport

Internationaal onderzoek naar onderzoek onderlinge relaties tussen mensen, naar emotie en naar gedrag van mensen in de paardensport.

Heb je een paar minuten tijd, neem dan de moeite om de enquete in te vullen.

afbeelding van Ruud Pruijsten

rondleiding door de koninklijke stallen

Voor de liefhebbers!

Speciaal voor leden van Vereniging Eigen Paard (VEP) en LTO wordt een rondleiding georganiseerd in het staldepartement van de Koninklijke Stallen. Dit gedeelte is normaliter niet toegankelijk is voor publiek.

De Kon...inklijke Stallen werd en 1815 opgericht door Koning Willem I en is al meer als 200 jaar gevestigd bij Paleis Noordeinde in Den Haag. In de stallen staan ook de rijtuigen gestald, waaronder de Gouden koets.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Wie wordt Hippisch Ondernemer van het jaar 2014?

In de aanloop naar de verkiezing van de Hippische Ondernemer 2014 zoekt de LLTB ondernemers die in 2013/2014 op een bijzondere wijze hebben geïnvesteerd in hun bedrijf

afbeelding van Ruud Pruijsten

Subsidie voor landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen

Vanaf 1 maart 2014 wordt de Regeling GLB-inkomenssteun opengesteld. De subsidieregeling ‘Landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen’ is een onderdeel van deze openstelling. Wilt u investeren in bijvoorbeeld een GPS-gestuurde ploeg of bemestingsapparatuur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Het doel van de regeling is het stimuleren van landbouwondernemingen die investeren in een duurzame agrosector.

Pagina's