Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Overijsselse melkveehouders werken aan efficiëntie op het bedrijf

Inschrijving 'Vruchtbare Kringloop Overijssel' van start

Overijsselse melkveehouders die hun kennis willen vergroten over de efficiëntie van hun bedrijf kunnen zich tot 28 juni 2015 aanmelden voor het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel. In dit project werken veehouders aan het verbeteren van de kringloop op hun bedrijf. In studiegroepen onder leiding van experts wordt gewerkt aan mineralenbenutting en beperken van verliezen. Verbeteren van het bedrijfsresultaat én bewust omgaan met de mineralenstroom is het resultaat.

LTO collectief aan de slag met asbestsanering en zonnepanelen

De eerste asbestsanering van het collectieve traject in Groningen is begin volgende week een feit. Vijf LTO Noord-afdelingen in Groningen (Het Hogeland, Fivelingo, De Marne, Winsum en Bedum/Ten Boer) sloten eerder dit jaar hiervoor een tweejarig contract met asbestsaneerder Man&Mach.
 

3,4 miljard euro aan aanvragen: SDE+ bijna uitgeput

De aanvragen voor de SDE+ gaan dit jaar hard. Sinds de opening van de regeling op 31 maart 2015 zijn er in totaal 215 aanvragen gedaan met een totaalwaarde van ruim 3,4 miljard euro. Mochten al deze aanvragen gehonoreerd worden, dan is de SDE+ voor het jaar 2015 al bijna vergeven.
 

Sneller en effectiever spuiten van landbouwgewassen

De ontwikkeling van nieuwe spuittechnieken is belangrijk. De Wingssprayer is hier ook een voorbeeld van. Deze nieuwe techniek beperkt het wegwaaien van kleine druppels (drift) naar de omgeving tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Door een neerwaartse luchtstroom zorgt de wingssprayer ervoor dat de spuitvloeistof direct in het gewas wordt gespoten. LTO staat achter de ontwikkeling van dit soort technieken.
 

Ruim baan voor ‘nieuwe boeren’

De Nederlandse agrofood heeft net als elke sector behoefte aan frisse ideeën. Nieuwe inzichten, ook – en misschien wel vooral – van jongeren. En komen de ideeën niet van binnen, dan zul je ze van buiten moeten halen. Kort samengevat is dat de belangrijkste oproep van zes landelijke en Brabantse jongerenorganisaties (politiek, agrarisch en foodies) om de transitie van de Nederlandse agrofood naar innovatief, duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd op stoom te houden.

Zelfvoorzienende zoetwaterberging in de land- en tuinbouw draagt bij aan zoetwaterbeschikbaarheid en het beperken van economische schade

De provincie Noord-Holland doet een meerjarige proef met zoetwaterberging bij een bollenteler op Texel. Het doel is economische schade door verzilting en droogte zoveel mogelijk te voorkomen door zelf te voorzien in zoetwater. Door opvang van water op het perceel en efficiënt gebruik hiervan, kan aan de eigen waterbehoefte worden voldaan in droge perioden. Daarnaast is de proef erop gericht kennis en ervaring te delen met agrariërs. Zelfvoorziening op perceelsniveau blijkt goed mogelijk en het effect van continue waterbeschikbaarheid is veelbelovend voor de opbrengst van bollen.

LTO Noord-afdelingen in Groningen sluiten asbestsaneringscontract met Man & Mach

De LTO Noord-afdelingen Het Hogeland, Fivelingo, De Marne, Winsum en Bedum/Ten Boer hebben een tweejarig contract afgesloten met asbestsaneerder Man & Mach. Tot nu toe hebben zich 71 agrarische ondernemers aangemeld voor dit initiatief met samen 125.000 m2 asbest dak. Meer dan de helft van de bedrijven overweegt om de sanering te combineren met de plaatsing van zonnepanelen. Dit bleek op 17 maart tijdens een informatiebijeenkomst over asbestsanering van de 5 LTO Noord-afdelingen die werd gehouden in het Noord-Groningse Uithuizen.

Zonnestroom levert hoger saldo op dan akkerbouwgewas

Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve akkerbouwpercelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren.
 

Marktplaats voor vraag en aanbod bijen

Voor de vraag en aanbod van bijenvolken is vanaf deze week op internet een speciale Marktplaats beschikbaar via de website van BijenkennisNET.

Deze Marktplaats is een initiatief van LTO samen met de NBV (Nederlandse Bijenhoudersvereniging) en is te vinden op het internetplatform BijenkennisNET.

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen willen gezamenlijk de landbouw in de Veenkoloniën versterken. Daarom hebben ze het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020  (PDF

Pagina's