Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Aanpak

Voor het beantwoorden van deze praktijkvraag was eerst inzicht nodig in de huidige drempels op het gebied van wet- en regelgeving. Daarom heeft "Goed boeren in kleinschalig landschap" een verkenning uitgevoerd naar samenwerkingsverbanden tussen groeiende en stoppende melkveebedrijven. Vind hier de volledige rapportage of lees de samenvatting.
 
Naar aanleiding van de verkenning ‘perspectieven samenwerkingsverband tussen groeiende en stoppende melkveebedrijven’ zag het platform van “Goed boeren in kleinschalig landschap” genoeg aanknopingspunten om een vervolg te geven aan de praktijkvraag. In Noordoost-Twente zijn daarom twee casussen opgezet, waarbij een stoppende en groeiende ondernemers met ondersteuning van het project een samenwerkingsverband zijn aangegaan.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!