Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Bijeenkomsten

In september 2013 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarin agrarische ondernemers en terreinbeherende organisaties de samenwerkingsmogelijkheden hebben verkend. Uit het overleg kwam naar voren dat er op dit moment geen extra grond beschikbaar is van terreinbeherende organisaties. Komen er gronden vrij, dan gaan die in principe naar ondernemers in de buurt die gevoel hebben voor natuurbeheer of naar bestaande relaties. 
Uit het overleg kwamen enkele belangrijke aanbevelingen voor zowel melkveehouders als terreinbeheerders:

  • betrek omliggende, geïnteresseerde melkveehouders bij het uitwerken van nieuwe natuurterreinen. Zo kan de inrichting afgestemd worden met de toekomstige beheerders,
  • melkveehouders die betrokken zijn bij agrarisch natuurbeheer, maken meer kans om in aanmerking te komen voor pacht van grond van terreinbeherende organisaties,
  • open communicatie tussen pachter en verpachter en wederzijds respect zorgen voor vertrouwen.

 
Vind hier de conclusie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!