Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Gebiedsproces Natura 2000

Aanleiding
Overijssel telt 25 Natura 2000-gebieden. In deze gebieden bestaat een voortdurende spanning tussen
natuur en landbouw. Om deze spanning te doorbreken en de vanuit Natura 2000 gestelde doelen langs
vrijwillige weg te bereiken, is het zaak dat er vanuit het gebied zelf oplossingen worden aangedragen.
Hiervoor is het van belang dat alle betrokken eigenaren, dus zowel de boeren als de terreinbeheerders,
met elkaar aan de slag gaan. Een gebiedsproces kan dit bereiken.
 
Binnen "Goed boeren in kleinschalig landschap" is een pilot gestart om voor het natuurgebied
Springendal en Dal van de Mosbeek in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland een gebiedsproces op te starten. In dit gebied zijn natuur en landbouw erg met elkaar verweven, waardoor de natuurclaim grote gevolgen voor individuele bedrijven heeft.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!