Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Mestcheck

In juni 2013 zijn agrarische ondernemers in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland per brief uitgenodigd om de mestcheck op www.mestcheck.nl in te vullen. Ook is aandacht voor de mestcheck gevraagd via de plasticacties van LTO Noord in de afdelingsgebieden Tubbergen en Dinkelland/Oldenzaal. Ook de media heeft aandacht geschonken aan de oproep.

Naar aanleiding van deze oproep zijn de volgende gegevens bekend over een eventueel mestoverschot in Noordoost-Twente:

  • 1.016 adressen zijn aangeschreven met de vraag de mestcheck in te vullen;
  • De mestcheck is door 160 bedrijven uit beide gemeenten ingevuld;
  • Ongeveer 150 ingevulde mestchecks zijn bruikbaar (bij een aantal ontbreken gegevens of zijn onrealistische getallen ingevoerd);
  • Op basis van deze gegevens hebben 82 bedrijven een mestoverschot van in totaal 189.028 kilo fosfaat. Met aftrek van de pluimveebedrijven die al hun mest afzetten naar DEP/BMC komt dit uit op ruim 150.000 kilo fosfaat;
  • Er is een plaatsingsruimte van ruim 74.000 kilo fosfaat;
  • In 2014 moet 15% van deze overschotsmest per bedrijf verwerkt worden, mits deze 15% hoger is dan de drempelwaarde van 100 kilo fosfaat per bedrijf. Op basis van de bedrijven die de mestcheck hebben ingevuld en minus de pluimveebedrijven betekent dit dat 60 bedrijven verplicht moeten verwerken. Dit is, in totaal ruim 23.500 kilo fosfaat. Als de aanscherping van de verwerkingsnorm naar 30% verhoogd wordt, zijn er 67 bedrijven met in totaal ruim 47.000 kilo fosfaat overschot;
  • De landbouwtelling van het CBS in 2012 geeft aan dat in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland ruim 1,13 miljoen kilo fosfaat geproduceerd zou zijn. Dit is inclusief pluimveemest. Er is een plaatsingstekort van 40 kilo per hectare in de gemeente Tubbergen en 10 kilo per hectare in gemeente Dinkelland.
  • Hoewel de mestcheck wel veel informatie oplevert is het gros van het overschot nog niet precies in beeld: hiervoor hadden meer bedrijven de mestcheck in moeten vullen.
  • Voor niet iedereen bleek de mestcheck goed bruikbaar: pluimveehouders met een afzetcontract met BMC/DEP konden dit niet aangeven en paardenhouders en bedrijven zonder vee moesten een truc uithalen om de check goed in te kunnen vullen. Daarnaast bleek dat niet iedereen wist welke BEX-waarde ingevuld moest worden. Op dit moment wordt bekeken hoe dit te repareren valt.
  • Op 22 oktober komen LTO Noord-leden van de afdelingen Tubbergen, Dinkelland en Losser bijeen voor een informatiebijeenkomst “Consequenties nieuwe meststoffenwet voor Noordoost-Twente”. Lees hier meer.

 
De verschillende mestverwerkingsmethoden zijn in kaart gebracht en in rapport bij elkaar gebracht.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!