Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Gebiedsofferte

Doel van het gebiedsproces is het bieden van een toekomstperspectief aan deze landbouwbedrijven en het behalen van de Natura 2000-doelen. Het gebiedsproces moet resulteren in een gebiedsofferte die aan de provincie Overijssel wordt aangeboden waarin staat welke maatregelen en middelen nodig
zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Het gebiedsproces kan vervolgens als blauwdruk worden
gebruikt voor de overige Natura 2000-gebieden in Noordoost-Twente en de rest van Overijssel.
 
Binnen deze praktijkvraag moet de eerste fase van het gebiedsproces worden opgezet. Een bijeenkomst met grondeigenaren vormde de aftrap hiervoor. Tijdens de bijeenkomst zijn de grondeigenaren gewezen op de voordelen van een eigen initiatief met een gezamenlijke aanpak en een actieve instelling. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met andere partijen die nodig zijn voor het gebiedsproces, zoals het waterschap. Volgende stap is het benoemen van een vertrouwenspersoon, die samen met elke individuele grondeigenaar aan de keukentafel de PAS - maatregelenkaart bekijkt. Vertrekpunt hierbij is dat er oplossingen worden gevonden die winst voor zowel de landbouw als de natuur opleveren.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!