Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Structuurrijk voer

Agrarische ondernemers in Noordoost-Twente hebben te maken met het vraagstuk hoe zij de ammoniakemissie op hun bedrijf kunnen reduceren. Het aanpassen van het rantsoen biedt mogelijkheden. Door te zorgen voor een efficiëntere benutting van het voer is de ammoniakemissie te verlagen. Het bijmengen van structuurrijk voer is hiervan een voorbeeld. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat het mogelijk is om in het rantsoen van melkvee tot 17% natuurgras bij te mengen zonder noemenswaardige daling van de melkproductie.
 
LTO Noord-afdeling Tubbergen diende de vraag in of er ook een samenwerking is op te zetten met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, waterschap of andere terreinbeherende organisaties. Dit vooral voor het verkrijgen van structuurrijk voer van natuurgronden, maar wellicht ook voor het weiden van jongvee of droge koeien op natuurgronden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!