Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Mest/mineralengebruik

Op zoek naar manieren om meer toegevoegde waarde te behalen bij het verwerken van mest, komen agrarische ondernemers op het spoor van mestvergisting. In Geesteren en omgeving denkt een aantal veehouders concreet aan de realisatie van een mono-mestvergister. Dit is een vergister die geen andere producten dan mest vergist. Feit is echter dat het rendement van een vergister de laatste jaren beperkt is gebleken. De inschatting is dat een vergister alleen kans van slagen heeft, door deze te koppelen aan een bestemming in de omgeving.
 
In Geesteren dient zich deze mogelijkheid concreet aan in de vorm van een verzorgingshuis dat nieuwbouw wil realiseren en klimaatneutraal wil opereren. De benodigde warmte kan rechtstreeks van de vergister komen, of indirect worden geleverd via een gasgestookte warmtekrachtkoppeling (wkk).
 
Een mestvergister die op verantwoorde wijze mest van veehouders verwerkt en energie levert aan een
verzorgingshuis. Is dat niet te mooi om waar te zijn? "Goed boeren in kleinschalig landschap" onderzocht de landbouwkundige, milieukundige en landschappelijke effecten van een mestvergister en het leveren van energie aan een bestemming in de omgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten op de ammoniakemissie, een belangrijk onderwerp in Noordoost-Twente. Het onderzoek is direct gerelateerd aan het initiatief in Geesteren en vormt een eerste blauwdruk voor toekomstige initiatieven. Belangrijk onderdeel binnen het onderzoek is de negatieve effecten die spelen bij mestvergisting in kaart brengen en oplossingen hiervoor aandragen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!